AFIR ofera fonduri europene pentru a incuraja cooperarea dintre fermieri. Iata cum pot fi cheltuiti banii

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Prin submasurile 16.4 si 16.4 a – Sprijin pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol, fermierii care decid sa coopereze pentru crearea unor lanturi scurte de aprovizionare pot obtine un sprijin in valoare de maximum 100.000 de euro.

Prin aceasta masura se doreste incurajarea cooperarii dintre actorii din sectorul agro-alimentar spre a-si comercializa produsele prin lanturile scurte de aprovizionare. De asemenea, sprijinul urmareste sa imbunatateasca gradul de calitate al produselor agro-alimentare si sa ajute fermierii sa fie mai performanti si mai competitivi pe piata.

Beneficiarii uneia dintre aceste doua submasuri pot utiliza suma aferenta sprijinului pentru o serie de cheltuieli menite sa ii ajute in a-si indeplini obiectivele mai sus mentionate. Iata care sunt principalele cheltuieli pe care un fermier le poate efectua prin submasurile 16.4 si 16.4 a.

Cheltuieli privind planurile, studiile si marketingul

Elaborarea studiilor si planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piata, conceptul de marketing. Acestea reprezinta cheltuieli privind costurile generale ale proiectului si trebuie sa respecte conditiile specifice acestui tip de cheltuieli.

De notat este faptul ca aceste cheltuieli nu pot depasi 10% din valoarea totala a sprijinului primit.

Costuri de functionare a cooperarii

Pot fi efectuate dupa semnarea contractului, nu vor depasi 20% din valoarea maxima a sprijinului acordat pe proiect si pot cuprinde:

– Cheltuieli de transport si de subzistenta ale coordonatorului si partenerilor (diurna),Ø legate de activitatile parteneriatului, conform legislatiei nationale;

– Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat in vederea asigurarii activitatii deØ secretariat, etc.);

– Cheltuieli legate de inchirierea spatiilor de desfasurare a intalnirilor parteneriatului,Ø inchiriere sediu, achizitie echipamente IT si alte dotari necesare desfasurarii cooperarii.

Pentru costurile de functionare a cooperarii intensitatea sprijinului este de 100%.

Costuri directe ale produselor specifice / costuri de promovare

– Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, brosuri, pliante, bannere, promovare platita prin social media si alte retele de publicitate, radio si televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto;

– Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului, creare/achizitionare marca inregistrata, cheltuieli pentru protejarea marcii inregistrate.

– Investitii in constructii aferente activitatii de productie, procesare si/comercializare (modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementarii proiectului asa cum rezulta din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activitatii descrise in proiect;

– Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfa, standuri de comercializare, imobile necesare desfasurarii activitatii descrise in proiect (altele decat sediu) etc.

– Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activitatilor descrise in proiect si prestari servicii de catre acestia sau alte persoane/entitati, inclusiv cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de proiect.

Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului

Pentru a fi eligibile, cheltuielile privind costurile generale ale proiectului vor trebui sa indeplineasca anumite conditii:

a) respecta prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013;

b) sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii sau rezulta din cerintele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;

c) sunt aferente, dupa caz: unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrarilor de interventie, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

d) sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii;

e) sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii – montaj.

Aceleasi conditii se aplica si pentru cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului. In cazul acestora, decontarea se va efectua proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferenta proiectului in cazul in care planul de proiect include actiuni care sunt eligibile in cadrul altor masuri.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE