AFIR, masura inedita pentru a combate coruptia si luarea de mita

Facebook
Twitter

In contextul cerintelor Uniunii Europene si a alinierii nivelului calitatii serviciilor la standardele internationale, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a decis crearea unui mediu de lucru competitiv, precum si implementarea unui sistem de management anti-mita, in conformitate cu prevederile standardului ISO 37001:2016.

In acest sens, conducerea AFIR isi manifesta angajamentul sau pentru dezvoltarea si implementarea sistemului de management anti-mita si imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia, angajament care este materializat prin:

 1. constituirea, prin decizie interna, a Echipei de implementare a sistemului de management anti-mita si a Comitetului de monitorizare anti-mita, precum si desemnarea Responsabilului conformare si monitorizare anti-mita;
 2. stabilirea politicii anti-mita si realizarea obiectivelor anti-mita;
 3. comunicarea catre angajati a orientarii anti-mita a Agentiei si a importantei respectarii prevederilor legale cu ocazia indeplinirii atributiilor de serviciu;
 4. conducerea analizelor de management;
 5. asigurarea sprijinului in vederea indeplinirii planului de actiune referitor la implementarea Sistemului anti-mita, inclusiv a resurselor necesare.

Pentru realizarea misiunii si viziunii Agentiei si pentru a satisface intr-o cat mai mare masura necesitatile actuale si asteptarile viitoare ale colaboratorilor, conducerea AFIR se va conforma principiilor care stau la baza standardelor si referintelor privind Sistemul de management anti-mita, respectiv:

 • dezvoltarea activitatilor conform nevoilor colaboratorilor;
 • asigurarea si imbunatatirea continua a calitatii activitatilor desfasurate;
 • promovarea eficacitatii si eficientei prin dezvoltarea conceptului de evaluare a practicii profesionale prin audit si prin optimizarea procesului decizional;
 • promovarea prin standarde a dezvoltarii culturii institutionale.

Obiectivele conducerii AFIR privind asigurarea si imbunatatirea calitatii activitatilor desfasurate constau in:

 1. managementul riscurilor;
 2. cresterea calitatii serviciilor prin pregatire profesionala continua;
 3. organizarea si imbunatatirea comunicarii intre personalul Agentiei si terti;
 4. asigurarea eficacitatii si eficientei activitatilor, prin autoevaluare si imbunatatire continua;
 5. cresterea gradului de utilizare a resurselor printr-o mai buna planificare a activitatii;
 6. instruirea permanenta a personalului pentru asigurarea flexibilitatii si mobilitatii acestuia;
 7. obtinerea satisfactiei beneficiarilor, a angajatilor si a tuturor partilor interesate prin calitatea activitatilor desfasurate;
 8. conformarea cu cerintele legale in domeniul calitatii aplicabile activitatii desfasurate;
 9. implicarea fiecarui angajat in scopul aplicarii politicii in domeniul anti-mita prin initiative, performante, responsabilitate si colaborare permanenta;
 10. prevenirea, detectarea si/sau combaterea riscurilor de coruptie;
 11. cresterea satisfactiei beneficiarilor, prin implementarea de catre Agentie a unui sistem de management anti-mita solid;
 12. reducerea potentialelor costuri, prejudicii de imagine, patrimoniale sau de orice       natura, care pot fi asociate implicarii directe sau indirecte a personalului Agentiei in  posibile fapte de mituire;
 13. incurajarea si promovarea unei culturi institutionale anti-mita puternice, menita sa descurajeze orice potentiale fapte de mituire, atat in cadrul institutiei, cat si in raport cu tertii;
 14. scaderea continua a riscurilor de mituire, atat in cadrul institutiei, cat si in raport cu tertii.

Acest angajament este disponibil tuturor persoanelor, atat angajatilor agentiei, cat si partilor externe institutiei, fiind astfel publicata’ pe site-ul oficial al institutiei https://www.afir.info/.

in sensul respectarii prezentei si pentru asigurarea aplicarii prevederilor documentelor sistemului de management anti-mita, conducerea AFIR sustine activitatea personalului implicat in implementarea si monitorizarea continua a acestui sistem.

Prezentul angajament intra in vigoare la data aprobarii, iar prevederile sale sunt obligatorii pentru intregul personal al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE