septembrie 16, 2021

AFIR: fonduri europene pentru tinerii fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care doresc sa infiinteze o exploatatie agricola si care au varsta de pana la 40 de ani pot accesa un sprijin financiar de maximum 50.000 de euro prin Submasura 6.1 ,,Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri’’.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima data a tinerilor fermieri ca sefi/conducatori unici ai unei exploatatii agricole.

Pot beneficia de acest sprijin tinerii fermieri in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole dar si persoanele juridice in care un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instaleaza impreuna cu alti tineri fermieri si care exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, beneficii si riscuri financiare in cadrul exploatatiei respective

Modalitatea de acordare a sprijinului

Sprijinul financiar de maximum 50.000 Euro va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel:

–  75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare

–  25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare;

Ce conditii trebuie sa indeplineasca solicitantii

– comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin, aspect demonstrat prin documente justificative, in conformitate cu legislatia in vigoare.

– Infiintarea platformelor de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu in vigoare cu respectarea conditiilor de bune practici prevazute in Anexa nr. 9 la Ghidul solicitantului, in cazul in care exploatatia vizeaza cresterea animalelor; in cazul in care in cadrul exploatatiei agricole exista o platforma de gestionare a gunoiului de grajd care respecta normele de mediu/ care trebuie adaptata la normele de mediu, in Planul de afaceri se va detalia acest aspect.

– stabilirea domiciliului/ sediului social a solicitantului in UAT-ul in care exploatatia este inregistrata;

– in cazul in care fermierul va fi incadrat intr-o activitate salarizata, in termen de maximum 9 luni de la data semnarii Deciziei de finantare, locul de munca al acestuia (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie in acelasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia;

– din Planul de afaceri trebuie sa reiasa dezvoltarea exploatatiei agricole;

– In cazul in care, se constata ca beneficiarul nu respecta conditiile de implementare corecta a planului de afaceri, respectiv nu sunt indeplinite conditiile de eligibilitate si de selectie si/sau celelalte obiective prevazute in Planul de afaceri, AFIR va proceda:

– fie la recuperarea integrala a ajutorului financiar nerambursabil platit si neacordarea celei de a doua transe de sprijin (in cazul nerealizarii a cel putin unui obiectiv obligatoriu din Planul de afaceri);

– fie la plata partiala (din valoarea transei a doua, si dupa caz de la beneficiar), respectiv proportional cu ponderea obiectivului suplimentar nerealizat in totalul obiectivelor obligatorii si suplimentare din Planul de afaceri (in cazul nerealizarii a cel putin unui  obiectiv suplimentar din Planul de afaceri).

Suma va fi retinuta din valoarea transei a doua de sprijin, si dupa caz de la beneficiar, in cazul in care se constata ca trebuie recuperata si din valoarea acordata la prima transa de sprijin. Ponderea obiectivului suplimentar nerealizat se calculeaza ca procent din numarul total de obiective prevazute in Planul de afaceri aprobat (obligatorii si suplimentare).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE