AFIR: fonduri europene pentru promovarea produselor agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Producatorii primari care doresc sa-si promoveze mai eficient produsele, sa se integreze mai usor in lantul agroalimentar si sa creasca valoarea adaugata a produselor pot accesa sprijinul aferent Submasurii 4.2 ,,Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole”.

Sprijinul acordat prin aceasta submasura, va contribui la:

– infiintarea si /sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare

– introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese;

– aplicarea masurilor de protectia mediului inclusiv scaderea consumului de energie si a emisiilor GES

– promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile

– cresterea numarului de locuri de munca

Cum pot fi folosite fondurile

Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin  una din actiunile /operatiunile eligibile prevazute prin submasura:

– Infiintarea, extinderea si /sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusiv investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);

– Infiintarea, extinderea si /sau modernizarea de retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare;

– Imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agro-alimentare;

– Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, geotermala), a energiei produsa cu ajutorul pompelor de caldura, in cadrul unitatii procesatoare exclusiv pentru consumul propriu si investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice, ca si operatiuni din cadrul unui proiect mai mare de investitii;

Valoarea sprijinului

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative si 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:

– 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

– 1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

– 2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat* (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

*Suma se acorda doar in cazul in care solicitantul vizeaza prin proiect (pe componenta eligibila) investitii in unitatea proprie pe intreg lantul alimentar (colectare, conditionare, procesare, depozitare si comercializare directa, respectiv, pentru procesare carne (abatorizare, procesare, depozitare si comercializare directa).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE