Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este acorda pentru investitii corporale și necorporale in cadrul intreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe

Obiectivele submasurii 4.2a:

 • modernizarea și crearea de unitati de procesare;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
 • creșterea valorii adaugate a produselor din sectorul pomicol;
 • imbunatatirea controlului intern al calitatii;
 • creșterea numarului de locuri de munca;

– scaderea consumului de energie și a emisiilor de GES.

Beneficiarii care pot solicita sprijin nerambursabil prin aceasta submasura sunt:

 • Intreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislatiei nationale in vigoare;
 • Cooperativele și grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescarești.

 Sprijinul nerambursabil se va acorda dupa cum urmeaza:

Intreprinderi micro și mici –  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care acopera tot lantul alimentar;
 • 900.000 euro pentru investitiile care acopera tot lantul alimentar (colectare,  depozitare, conditionare,  procesare și comercializare);

Intreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc total un lant alimentar integrat (colectare, depozitare, conditionare, procesare și comercializare).

Intreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, in urmatorul caz: • Operaţiuni sprijinite in cadrul PEI. *