AFIR: fonduri europene pentru dezvoltarea fermelor mici

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care doresc sa dezvolte o exploatatie de mici dimensiuni pot accesa sprijinul aferent Submasurii 6.3 ,,Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”. Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara si este nerambursabil.

Submasura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” are ca scop imbunatatirea  managementului exploatatiei agricole de mici dimensiuni dar si cresterea orientarii catre piata si a veniturilor exploatatiilor agricole de mici dimensiuni.

Conditiile de accesare a fondurilor

Solicitantii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

– sa fie fermieri care au drept de proprietate si/ sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola  care intra in categoria de ferma mica1 cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

– sa fie persoane juridice romane;

– sa actioneze in nume propriu;

– sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de finantare;

– sa aiba studii  minime de 8 ani clase;

De asemenea, solicitantii trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele forme de organizare: persoana fizica inregistrata si autorizata sau societate cu raspundere limitata cu asociat unic/majoritar (majoritate absoluta 50%+1).

Exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

– are o dimensiune economica cuprinsa intre 4.000 – 11.999 € S.O.este inregistrata ca microintreprindere/  intreprindere mica;

– este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submasurii 6.3, in Registrul Unic de Identificare  – APIA si/ sau in Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul agricol.

Valoarea sprijinului

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de 15.000 de euro, procentul de finantare nerambursabila fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:

– 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finantare;

– 25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de IMPLEMENTAREA CORECTA a Planului de afaceri, fara a depasi 3/5* ani (*5 ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea Deciziei de finantare.

Acordarea sprijinului va fi proportionala cu gradul de indeplinire a Planului de afaceri.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE