AFIR: fonduri europene pentru asigurarea culturilor agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Submasura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” se incadreaza, conform prevederilor art. 36 si 37 din Regulamentul nr. (UE) 1305/2013, cu modificarile și completarile ulterioare, in masura 17 ”Gestionarea riscurilor” si contribuie la domeniul de interventie DI 3B „Sprijinirea gestionarii si prevenirii riscurilor la nivelul exploatatiilor”.

Scopul acestei submasuri este:

– incurajarea fermierilor sa participe la schemele de asigurare private in vederea gestionarii corespunzatoare a riscurilor care le pot afecta productia agricola;

– stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare si extinderea sferei riscurilor asigurabile de catre societatile de asigurare.

Obiective

Submasura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor si a plantelor” se incadreaza, conform prevederilor art. 36 si 37 din Regulamentul nr. (CE) 1305/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura 17 ”Gestionarea riscurilor” si contribuie la domeniul de interventie DI 3B „Sprijinirea gestionarii si prevenirii riscurilor la nivelul exploatatiilor”.

Beneficiarii

Beneficiarii acestei submasuri sunt fermierii activi.

Sprijinul  nerambursabil

  • 70% din valoarea primei de asigurare eligibile si platita efectiv de catre fermier, in cazul fermelor mici cu dimensiunea economica pana la 11.999 SO;

sau

  • 55% din valoarea primei de asigurare eligibile si platita efectiv de catre fermier, in cazul fermelor cu dimensiunea economica mai mare sau egala cu 12.000 SO.

Depunerea dosarului cererii de finantare

Pentru implementarea submasurii 17.1 va fi deschisa o sesiune de depunere anuala a Cererilor de finantare, in doua etape:

 pentru culturile de primavara in perioada iunie – noiembrie anul curent (inclusiv);

 pentru culturile de toamna in perioada decembrie anul curent – mai anul urmator (inclusiv). Pentru primul an de implementare a sub-masurii (2019), sesiunea de depunere va putea fi lansata mai devreme decat la datele prevazute mai sus.

Pentru fiecare etapa aferenta sesiunii anuale continue se publica un anunt de lansare accesare submasura in care se vor preciza: alocarea corespunzatoare disponibila si perioada de depunere a cererilor de finantare.

Depunerea continua a cererilor de finantare in cadrul sesiunii aferente submasurii 17.1 se opreste inainte de termenul limita prevazut in Anuntul de lansare, atunci cand valoarea publica totala a cererilor de finantare depuse depaseste cu 10% nivelul alocarii aferent sesiunii anuale.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE