AFIR: fonduri europene de 70.000 euro pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Micii fermieri care doresc sa isi diversifice activitatea si sa infiinteze microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale pot accesa sprijinul aferent Submasurii 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zonele rurale”.

Obiectivele principale ale acestei submasuri constau in Crearea de noi activitati neagricole, in special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general, pentru micii intreprinzatori din mediul rural

De asemenea, se urmareste si diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in spatiul rural dar si incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor traditionale.

Beneficiari eligibili

Pot beneficia de pe urma acestei submasuri:

-Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data;

-Micro-intreprinderi si intreprinderile mici din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii sprijinului;

-Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii Cererii de finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii proiectului(start-ups).

Valoarea sprijinului

Sprijinul va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel: – 70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de finantare;

– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Contractuluide finantare.

va fi in valoare de:

– 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism

– 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati;

Ce conditii suplimentare trebuie sa indeplineasca beneficiarii

Pentru a putea primi sprijin in cadrul sub-masurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;

– Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de afaceri pentru desfasurarea activitatilor neagricole;

– Activitatea/activitatile propusa/propuse prin proiect trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin submasura 6.2;

– Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural iar activitatea propusa prin proiect va fi desfasurata in spatiul rural.

Prin exceptie sunt eligibile entitatile care desfasoara activitati agricole in mediu urban si initiaza o activitate neagricola in spatiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activitatii agricole putand fi mentinute in mediul urban.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE