AFIR acorda pana la 1.500.000 euro pentru investitii in exploatatii pomicole

Facebook
Twitter

Aceasta submasura vizeaza intreprinderile care se ocupa cu prelucrarea sau comercializarea de fructe si marketingul produselor de fructe, oferind pana la 1,5 milioane euro pentru investitii corporale si necorporale in cadrul acestor entitati.

Prin aceasta submasura se doreste crearea de noi unitati de procesare si dezvoltarea celor deja existente, cresterea valorii adaugate din sectorul pomicol, imbunatatirea controlului intern al calitatii, cresterea numarului de locuri de munca, scaderea emisiilor de GES si a consumului de energie sau introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese tehnologice.

Beneficiarii eligibili pentru acest sprijin nerambursabil sunt: intreprinderile micro, mici, mijlocii si mari sau cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole.

Valoarea sprijinului in functie de intreprinderile care il acceseaza

Intreprinderile micro si cele mici vor primi pana la 600.000 euro pentru investitiile care nu acopera tot lantul alimentar (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare) si 900.000 euro pentru investitiile care acopera in intregime acest lant alimentar.

Intreprinderile mijlocii  pot primi pana la 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii in lantul alimentar si 1.100.000 euro pentru cele care acopera intregul lant alimentar.

Intreprinderile mari pot accesa pana la 1.000.000 daca doresc sa implementeze proiecte care nu conduc la un lant alimentar si pana la 1.500.000 euro daca vor realiza un lant alimentar prin proiectele implementate. De notat este faptul ca pentru intreprinderile mari, intensitatea sprijinului nu poate reprezenta mai mult de 40% din totalul cheltuierilor efectuate, spre deosebire de celelalte intreprinderi, unde intensitatea este de 50%.

Punctajul necesar pentru contractarea sprijinului

Si in cazul acestei submasuri s-a stabilit un punctaj minim de 10 puncte, care sa stabileasca eligibilitatea unei intreprinderi pentru accesarea sprijinului. Pentru a obtine cel putin 10 puncte, intreprinderea trebuie sa investeasca majoritar in produse ecologice sau sa utilizeze materii prime din zonele HNV.

Cel mai mare punctaj se acorda intreprinderilor care investesc in produse recunoscute la nivel european sau celor care acopera in intregime verigile lantului alimentar (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare). Acestea vor primi 30, respectiv 40 de puncte.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE