septembrie 28, 2021

AFIR a publicat raportul de selectie pentru submasura 4.1 „Investitii in exploatatii agricole”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat recent raportul final de selectie pentru sesiunea 2016, sectorul vegetal, submasura 4.1 „Investitii în exploatatii agricole”.

 De asemenea, AFIR a publicat si raportul final al proiectelor nefinantate, aferent anului 2016, sectorul vegetal. Documentele pot fi accesate de fermieri pe site-ul AFIR, la sectiunea Informatii Generale, Rapoarte si Liste, Rapoarte de selectie.

 Numarul proiectelor selectate pentru finantare este de 149, conform datelor AFIR.

 Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile prin submasura 4.1 „Investitii în exploatatii agricole” sunt:

 – Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare);

 – Intreprindere individuala (infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare);

 – Intreprindere familiala (infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare);

 – Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

 – Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

 – Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

 – Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

 – Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

 – Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);

 Institute de cercetare – dezvoltare, precum si centre, statiuni si unitati de cercetaredezvoltare si didactice, inclusiv universitati avand in subordine statiuni de cercetare-dezvoltare si didactice (definite potrivit legislatiei nationale in vigoare privind organizarea si functionarea acestora) din domeniul agricol cu personalitate juridica, de drept public sau privat, (infiintate in baza Hotararii de Guvern de infiintare si functionare specifice, in cazul celor de drept public, si in baza statutului de functionare, in cazul celor de drept privat) – doar pentru unitatile de productie agricola inregistrate la APIA.

 In cazul statiunilor de cercetare-dezvoltare si didactice aflate in subordinea Universitatilor cu profil agricol, se va avea in vedere ca in cadrul proiectului sa se detalieze si sa se ia in calcul doar activele unitatii vizate de investitie si nu activele Universitatii (ex. – calculul dimensiunii economice).

  • Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificarile si completarile ulterioare);
  • Composesorate, obsti si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (mentionate in Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu modificarile si completarile ulterioare);
  • Societate cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificarile si completarile ulterioare, iar investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri);
  • Cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, iar investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri.
  • Grup de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.

In conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcarii intre fonduri, Grupurile de Producatori recunoscute preliminar din sectorul legume-fructe nu sunt eligibile pentru finantare prin PNDR (Pilonul II) deoarece sunt finantate din FEGA (Pilonul I).

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:

  • sa fie persoana fizica autorizata si sa desfasoare activitati economice/intreprindere individuala/ intreprindere familiala/ persoana juridica romana;
  • sa actioneze in nume propriu;
  • sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului

Peste 615 milioane de euro au fost atrase de fermierii romani anul trecut, in cadrul proiectelor cu fonduri europene, finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020.

Fermierii romani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile prin intermediul Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, care dispune de a alocare totala de 9,5 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE