utilaje agricole

Achiziţia de utilaje agricole prin PNDR: exemplul unei antreprenoare care și-a redus costurile

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Elena Ania Giurea a implementat un proiect finanţat prin Măsura 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole” din PNDR, prin intermediul căruia și-a redus costurile operaționale.

La momentul completării cererii de finanţare, în februarie 2014, Elena Ania Giurea din comuna Slătioara, judeţul Vâlcea, deţinea 2,05 hectare de teren, din care 1,15 hectare cu livezi şi 0,90 hectare cu fâneţe. Localnica din Slătioara dorea să se dezvolte prin transformarea celor 0,90 hectare în livezi, dar şi prin arendarea altor suprafeţe de teren.

Problema cu care se confrunta era lipsa utilajelor agricole necesare dezvoltării şi întreţinerii unei exploataţii agricole, ceea ce o determina să apeleze la terți pentru efectuarea lucrărilor de recoltare a fructelor, astfel costurile cu lucrările mecanizate fiind ridicate, iar viteza de lucru destul de scăzută.

Pentru a-şi putea desfăşura activitatea în cele mai bune condiţii, la costuri cât mai mici, Elena Ania Giurea a apelat la sprijinul financiar nerambursabil oferit prin Măsura 121, dorind să achiziţioneze un minimum de echipamente care să asigure independenţa tehnică a exploatării livezii.

Astfel, scopul proiectului contractat în aprilie 2014, cu o valoare eligibilă de 11.249 de euro, din care 5.624 de euro au constituit ajutorul public nerambursabil, a fost dotarea fermei pomicole de semi-subzistență cu un tractor de 25 CP, o remorcă de 1,5 tone şi un plug, necesare pentru desfăşurarea activităţilor din plantaţie, potrivit informațiilor publicate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală. Obiectivul principal a fost creşterea competitivităţii prin adoptarea unui sistem modern de aplicare a unor metode eficiente de lucru, care să îndeplinească standardele naţionale şi comunitare, conducând și la costuri mai mici.

În ceea ce priveşte oportunitatea investiţiei, au fost identificate câteva aspecte importante: extinderea suprafeţelor de teren care să poată fi exploatate în conformitate cu cerinţele tehnologice şi de protecţie a mediului, creşterea consumului de produse alimentare autohtone în detrimentul celor provenite din import, valorificarea potenţialului natural şi creşterea productivităţii terenurilor agricole din comuna Slătioara și consolidarea exploataţiilor agricole comerciale în această zonă, prin orientarea către investiţii menite să scadă costurile de producţie, să crească productivitatea muncii şi, implicit, eficienţa economică.

Implementarea proiectului a însemnat creşterea veniturilor exploataţiei agricole prin reducerea pierderilor de producţie şi mai ales prin crearea condiţiilor optime de executare a verigilor tehnologice.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE