AFIR

Acces mai usor la finantare pentru fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect legislativ prin care stabileste o serie de detalii si norme metodologice cu privire la garantiile de stat oferite in cazul finantarii agricultorilor. De asemenea, actul normativ precuzeaza si care este expunerea maxima pe beneficiar.

Proiectul legislativ postat pe site-ul MADR se numeste „HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43 /2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, precum si pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr.1619/2009 pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a dispozitiilor cap. VIII ”Masuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordata beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, publicata in Monitorul Oficial al României, partea I nr. 6 din 5 Ianuarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Conform documentului, dobanzile aferente sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantiile acordate sau emise pe seama acestor sume prin plata valorii garantiei/soldul garantiei, dupa caz, in situatia garantiilor emise sau a contractelor de garantare executate de institutiile de credit pentru imprumutatii care nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin contractele de credit.

Asumarea riscului de catre fondurile de garantare se face proportional pe masura acordarii si a rambursarii creditului, potrivit graficului de rambursare a creditului si a efectuarii platilor. Valoarea garantiei se reduce cu suma ratelor rambursate de catre beneficiarul de credit proportional cu procentul de garantare solicitat de institutia finantatoare si acceptat de fondurile de garantare. Soldul garantiei reprezinta soldul creditului la care se aplica procentul de garantare. Plata valorii/soldului garantiei se va efectua conform art.3 alin.(5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/ 2013.

Garantiile se vor acorda in lei si in valuta, conform normelor proprii si/sau procedurilor de lucru ale fondurilor de garantare parte a conventiei incheiate cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la solicitarea institutiilor finantatoare, in favoarea beneficiarilor privati, asa cum sunt definiti la art. 2, lit. b 3) si art.3, alin (1) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/ 2013, pe baza creditelor (cash sau non-cash) aprobate de acestea fara a solicita pentru valoarea garantiilor acordate alte garantii din partea imprumutatilor/tertilor garanti.

In cazul garantiilor emise de fondurile de garantare, expunerea maxima pe beneficiar aferenta creditelor acordate de institutiile finantatoare conform art.3, alin (3), litera a) nu trebuie sa depaseasca 3 mil. EUR, la momentul emiterii acestora.

Plata valorii/soldului garantiei se va face de catre fondurile de garantare cu respectarea prevederilor art.3 alineatul (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/ 2013.

Pentru plata garantiilor emise/acordate in baza art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/ 2013 si executate de catre institutiile finantatoare se vor utiliza dobanzile aferente sumelor prevazute la art.3, alin.2) si cele de la art. 6, alin. 5) din aceasta, precum si dobanzile acumulate din sumele alocate in temeiul Legii nr. 218/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009, aprobata prin Legea nr. 373/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, plasate de fondurile de garantare la institutii financiare.

Creantele fondurilor de garantare rezultate din plata garantiilor emise si a contractelor de garantare incheiate pe seama sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in temeiul Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/ 2013 si executate de institutiile finantatoare, au regim de creanta bugetara.

Executarea silita a creantelor bugetare prevazute la alin. (1) rezultate din plata garantiilor se efectueaza si in temeiul contractului de fideiusiune incheiat de institutia finantatoare, in functie de tipul entitatii juridice, dupa caz, cu actionarii/asociatii/administratorii /reprezentantii legali ai beneficiarilor, in calitate de persoane fizice, care sunt titluri executorii conform legii.

Imprumutatii care solicita credite pentru achizitia de teren agricol pot beneficia de garantia fondurilor de garantare pentru creditele aferente suprafetei maxime cumulate de pana la 250 ha in proprietate, conform art. 2 lit b3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/ 2013, pe baza adeverintelor emise de Agentia de Plati si interventie pentru Agricultura, respectiv Agentia Nationala Pentru Pescuit si Acvacultura, dupa caz.

Proiectul de lege se afla in dezbatere publica timp de 10 zile.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE