Termenul limită pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 121, în cadrul primei sesiuni din noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, este astăzi, 30 iulie 2014, ora 12:00.

Autoritatea de Management pentru PNDR a decis, pe 18 iulie, prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare pe Măsura 121 din PNDR până astăzi, ca urmare a gradului mic de acoperire.

Fondurile disponibile pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” sunt de 150 milioane de euro, din care 35 de milioane sunt alocate dezvoltării fermelor de familie.