septembrie 22, 2019
Meniu

A apărut Ordinul privind prohibiţia pescuitului în anul 2014: când, unde și cum ai voie să pescuiești

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării anunţă că în Monitorul Oficial al României nr.116/17.02.2014 a fost publicat Ordinul nr. 83/11 februarie 2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014.

Ordinul emis de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură privind prohibiţia pescuitului instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 mai inclusiv, şi în apele care constituie frontieră de stat, inclusive golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 1aprilie – 15 mai inclusiv.

Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării-Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 mai inclusiv.

În Complexul Razim-Sinoe şi în lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 aprilie – 29 iunie inclusiv.

O excepţie de la perioadele menţionate anterior o constituie pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial la ştiucă, perioada de prohibiţie pentru această specie de peşti încetează la data de 15 martie inclusiv în perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” şi până la data de 25 martie inclusiv în restul habitatelor piscicole naturale.

Din prevederile Ordinului privind prohibiţia pescuitului în scop comercial şi familial al scrumbiei de Dunăre, aceasta se stabileşte pe sectoare, astfel (Art. 6):

a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 18 aprilie –27 aprilie inclusiv;

b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 21 de zile, în perioada 21 aprilie –11 mai inclusiv.

c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 5 mai – 4 iunie inclusiv;

d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 7-16 aprilie inclusiv.

Ţinând seama de prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul privind prohibiţia pescuitului în anul 2014 interzice:

  • folosirea năvoadelor în delta, în lunca inundabilă a Dunării, în complexul Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale pe o durată de 183 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie inclusiv;
  • folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, în perioada 1aprilie – 30 septembrie inclusiv;
  • folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

Ordinul privind prohibiţia pescuitului prevede că dimensiunile minime ale peştilor şi ale altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite să fie conforme cu cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic. Art. 10, alin.1şi 2 prevăd condiţiile care permit desfăşurarea activităţii de pescuit, în perioada de prohibiţie, în amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării.

Textul integral al Ordinului privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014 este disponibil AICI.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE