FNGCIMM garantează creditele pentru dezvoltarea zonelor pescăreşti

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) va garanta în proporţie de 80% creditele destinate dezvoltării zonelor pescăreşti, ca urmare a extinderii unui acord între fond și Ministerul Agriculturii, a anunțat FNGCIMM.

„Prin semnarea unui act adiţional la contractul încheiat între FNGCIMM şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit (POP), prin care FNGCIMM este gestionarul „Schemei de garantare a creditelor bancare pentru beneficiarii selectaţi ai POP”, au fost incluşi la garantare şi beneficiarii selectaţi de FLAG-uri (grupuri de acţiune locală pentru pescuit) în procesul de implemetare a strategiilor din cadrul măsurii 4.1 – Dezvoltarea zonelor pescăreşti”, se precizează în comunicatul remis redacției stiriagricole.ro de FNGCIMM.

Valoarea maximă a garanţiei este de 2,5 milioane de euro. Pentru a obține garanția, beneficiarul POP depune la banca finanţatoare documentaţia de credit. Dacă banca, în urma analizei documentaţiei de credit, consideră că proiectul este viabil, dar beneficiarul nu are suficiente garanţii materiale, solicită FNGCIMM să participe la împărţirea riscului prin emiterea unei garanţii. Ulterior, fondul, pe baza propriei analize, acordă garanţia şi semnează contractul de garantare/scrisoarea de garantare cu banca. În baza garanţiei eliberate de FNGCIMM, banca semnează contractul de credit cu beneficiarul.

Grupurile de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) reprezintă o grupare echilibrată şi reprezentativă pentru zona selectată, formate din parteneri publici, parteneri privaţi din sectorul pescăresc şi organisme nonguvernamentale având ca obiectiv pregătirea și implementarea unei strategii de dezvoltare locală pentru zona de pescuit.Beneficiarii finali pentru finanțare vor fi selectați de FLAG-uri din comunitățile pescărești, lucrători în cadrul sectorului pescăresc sau cei care prin actvitatea lor au o legătură directă cu sectorul, comunitățile locale, organizații publice sau private implicate în dezvoltarea locală a zonei (ONG-uri, fundații, asociații, consilii locale, societate civilă, agenți economici etc).

Prin includerea la garantare a beneficiarilor selectați de FLAG-uri se va accelera implementarea acestor proiecte finanțate în cadrul axei 4 a POP, mărindu-se astfel gradul de absorbție al Fondurilor Europene pe Programul pentru Pescuit.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE