600 de milioane de lei alocați pentru programe finanțate din fonduri europene

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, alocarea temporară din venituri din privatizare, de către Ministerul Finanțelor Publice, a sumei de 600 milioane lei, în echivalent euro, în scopul asigurării necesarului de finanțare pentru luna aprilie 2015 al Autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din fonduri structurale în cadrul Obiectivului Convergență.

Suma de 600 de milioane de lei va fi repartizată astfel:

  • 150 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Mediu,
  • 230 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice,
  • 220 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Aceste sume vor asigura necesarul de finanțare al Autorităților de management pentru luna aprilie 2015.

„Luând în considerare stadiul actual al sumelor accesate/transferate/plătite, Guvernul a hotărât extinderea termenului de plată până la data de 20 aprilie 2015, astfel încât sumele alocate să poată fi utilizate în integralitate de toate programele operaționale”, se arată într-un comunicat remis de Guvern.

Sumele alocate autorităților de management din venituri din privatizare vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 15 iulie 2015.

Măsura are rolul de a susține atingerea țintei de absorbție pentru 2015 a fondurilor structurale. De asemenea, trebuie precizat că decizia a fost luată în condițiile epuizării prefinanțării Comisiei Europene, ca urmare a existenței unei diferențe substanțiale între procentul de prefinanțare acordat de CE (9% pentru FEDR, 13% pentru FSE și 12,5% pentru FC) și procentul de prefinanțare acordat de România beneficiarilor de proiecte finanțate prin programele operaționale din instrumente structurale (maximum 35%).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE