România beneficiază de o alocare financiară în cuantum de 47,7 milioane euro anual, în perioada 2014 – 2018 pentru măsurile de sprijin notificate în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol, în perioada 2014 – 2018.

Sprijinul din sectorul vitivinicol în perioada 2014 – 2018 se acordă pentru:

  • restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole;
  • acţiuni de informare în statele membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la sistemele Uniunii referitoare la denumirile de origine şi indicaţiile geografice, precum şi acţiuni de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;
  • asigurarea recoltei de struguri de către producătorii din sectorul vitivinicol;
  • investiţii.

Beneficiarii sprijinului financiar sunt producătorii din sectorul vitivinicol, persoane fizice sau juridice şi forme asociative ale acestora, potrivit unui proiect de hotărâre pus în dezbatere public pe site-ul Ministerului Agriculturii. Sprijinul aferent se asigură din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din contribuţia externă nerambursabilă a Uniunii Europene din Fondul European de Garantare Agricolă (F.E.G.A.). Plata aferentă acestor măsuri se efectuează începând cu anul financiar 2014.

Pentru măsura de promovare în ţări terţe se poate acorda sprijin financiar naţional, sub formă de cofinanţare în cuantum de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile. În nota de fundamentare a Hotărârii de Guvern se precizează că măsura de promovare a vinurilor reprezintă, estimativ, pe întreaga perioada de programare, 5.850.000 euro, din care:

  1. pentru anul 2014 – 750.000 euro;
  2. pentru anul 2015 – 900.000 euro;
  3. pentru anul 2016 – 1.200.000 euro;
  4. pentru anul 2017 – 1.500.000 euro.

În vederea prefinanţării cheltuielilor aferente măsurilor accesate prin Programul Naţional de Sprijin 2014 – 2018, în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt cuprinse sumele destinate prefinanţării cheltuielilor aferente schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, respectiv schema de plată directă unică pe suprafaţă, schema de plată separată pentru zahăr, măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, precum şi ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă – F.E.G.A., sume ce se alocă temporar din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice, în baza unor hotărâri ale Guvernului.

Sectorul vitivinicol deţine o piaţă de circa 450 milioane euro.