27 mai, termen pentru depunerea formularului 221

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221) poate fi depusă la administraţia fiscală până pe 27 mai inclusiv, deoarece data de 25 mai (termenul limită conform Codului Fiscal) este zi nelucrătoare în 2013, potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Au obligaţia de a depune această declaraţie persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Declaraţia nu se depune pentru persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde, precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi, contribuabilii arendatori, ce realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii.

În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs, după data de 25 mai, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE