PNDR: Ghid de accesare a fondurilor europene nerambursabile pentru procesarea produselor din sectorul pomicol”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care au in vedere sa infiinteze sau sa isi modernizeze unitatile de procesare a materiei prime provenite din sectorul pomicol pot accesa fonduri europene nerambursabile prin intermediul submasurii 4.2a – „Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”, din cadrul noului Program National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020.

Astfel, principalele obiective ale acestei submasuri de finantare se refera la: infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in unitatea proprie si cresterea valorii adagate a produselor din sectorul pomicol.

De asemenea, investițiile în industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, produse adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea clădirilor.

Solicitanţiii eligibili pentru submasura 4.2a – „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”:

 • Persoana fizică autorizată
 • Intreprinderi individuale
 • Intreprinderi familiale
 • Societate în nume colectiv – SNC
 • Societate în comandită simplă – SCS
 • Societate pe acţiuni – SA
 • Societate în comandită pe acţiuni
 • Societate cu răspundere limitată
 • Cooperative agricole de procesare a produselor agricole, cooperative agricole de servicii
 • Societăți cooperative agricole
 • Grupuri de producători

Cheltuieli eligibile pentru submasura 4.2a – „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”:

 • Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare -depozitare (materie primă/produse)-sortare-condiționare-procesare-comercializare);
 • Infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
 • Unităţi mobile de procesare.
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime.
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte
 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
 • Infiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse; etichetarea (crearea conceptului); creare marcă înregistrată/brand.

Criteriile de selecţie ale proiectului pentru submasura 4.2a – „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”:

 • Investiţia este realizată de un grup de producători sau de o cooperativă
 • Investiţia acoperă următoarele verigi ale lanţului alimentar: colectare – depozitare -conditionare – procesare şi comercializare directă*; colectare – depozitare – condiționare – procesare; colectare – depozitare- condiționare-comercializare, operațiuni care vizează cel puţin o componenta ce completează integral lanțul alimentar integrat.
 • Investiţia este destinată exclusiv produselor ecologice.
 • Investiţia este destinată produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile pentru submasura 4.2a – „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”:

 • Întreprinderi micro și mici – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar; 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);
 • Întreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;  1.100.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare).
 • Întreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar; 1.500.000 euro pentru proiectele care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);

 

 

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE