PNDR: Ghid de accesare a fondurilor europene nerambursabile pentru procesarea produselor din sectorul pomicol”

Facebook
Twitter

Fermierii care au in vedere sa infiinteze sau sa isi modernizeze unitatile de procesare a materiei prime provenite din sectorul pomicol pot accesa fonduri europene nerambursabile prin intermediul submasurii 4.2a – „Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”, din cadrul noului Program National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020.

Astfel, principalele obiective ale acestei submasuri de finantare se refera la: infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in unitatea proprie si cresterea valorii adagate a produselor din sectorul pomicol.

De asemenea, investițiile în industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, produse adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea clădirilor.

Solicitanţiii eligibili pentru submasura 4.2a – „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”:

 • Persoana fizică autorizată
 • Intreprinderi individuale
 • Intreprinderi familiale
 • Societate în nume colectiv – SNC
 • Societate în comandită simplă – SCS
 • Societate pe acţiuni – SA
 • Societate în comandită pe acţiuni
 • Societate cu răspundere limitată
 • Cooperative agricole de procesare a produselor agricole, cooperative agricole de servicii
 • Societăți cooperative agricole
 • Grupuri de producători

Cheltuieli eligibile pentru submasura 4.2a – „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”:

 • Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare -depozitare (materie primă/produse)-sortare-condiționare-procesare-comercializare);
 • Infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
 • Unităţi mobile de procesare.
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime.
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte
 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
 • Infiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse; etichetarea (crearea conceptului); creare marcă înregistrată/brand.

Criteriile de selecţie ale proiectului pentru submasura 4.2a – „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”:

 • Investiţia este realizată de un grup de producători sau de o cooperativă
 • Investiţia acoperă următoarele verigi ale lanţului alimentar: colectare – depozitare -conditionare – procesare şi comercializare directă*; colectare – depozitare – condiționare – procesare; colectare – depozitare- condiționare-comercializare, operațiuni care vizează cel puţin o componenta ce completează integral lanțul alimentar integrat.
 • Investiţia este destinată exclusiv produselor ecologice.
 • Investiţia este destinată produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile pentru submasura 4.2a – „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”:

 • Întreprinderi micro și mici – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar; 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);
 • Întreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;  1.100.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare).
 • Întreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar; 1.500.000 euro pentru proiectele care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);

 

 

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE