Plăți directe complementare de 21 de euro/hectar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Guvernul a aprobat, în ședința din data de 9 octombrie 2013, cuantumul plăților naționale directe complementare, care se acordă pentru anul 2013 în sectorul vegetal. Proiectul de act normativ stabileşte pentru anul 2013, un cuantum al plăţilor naţionale directe complementare de 21,00 euro/hectar, a anunțat Agenția pentru Plăți și Intervenția în Agricultură (APIA).

Totodată, pentru stimularea activităţii în unele sectoare cu potenţial de piaţă, precum şi pentru creşterea suprafeţelor cultivate cu in şi cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahăr, aceste plăţi se suplimentează cu plăţi naţionale directe complementare specifice, decuplate de producţie, astfel:

  • in şi cânepă pentru fibră –  63,37 euro/hectar;
  • hamei – 335,00 euro/hectar;
  • tutun –  1279 euro/hectar;
  • sfeclă de zahăr – 113,65 euro/hectar

În cazul diminuării suprafeţelor urmare controalelor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, plafonul unitar pe suprafaţă poate creşte, fără a depăşi plafonul total de 3.031.000 euro)

Considerentele care au stat la baza stabilirii acestor cuantumuri sunt:

  • încadrarea în plafoanele bugetare alocate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru anul 2014;
  • încadrarea în pachetele financiare generale aprobate României de către Comisia Europeană prin Regulamentul (CE) nr.73/2009 pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune, în conformitate cu plafoanele stabilite, de autorizare a plăţilor naţionale directe complementare în România pentru anul 2013.

Hotărâre de Guvern stabileşte un cuantum al plăţilor care reprezintă nivelul la care se pot acorda plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal pentru anul 2013,  în condiţiile alocărilor bugetare cu această destinaţie pentru anul 2014. Suprafaţa pentru care se acordă aceste plăţi este de 6.861,40 mii ha, şi a fost determinată de APIA pe baza cererilor de plată depuse de beneficiari pentru Campania de plăţi 2013, aşa cum a rezultat din interogarea bazei de date la 3 octombrie 2013.

Sumele totale necesare aplicării schemei de plăţi naţionale directe complementare sunt de 148.632,49 mii euro ( 663198,17mii lei) şi reprezintă contribuţie publică de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014.

Sumele totale sunt defalcate după cum urmează:

  • plăţi naţionale directe complementare (PNDC 1) – 144.084,36 mii euro (642.904,41 mii lei)
  • plăţi naţionale directe complementare specifice pentru in şi cânepă pentru fibră, hamei, tutn, sfeclă de zahăr ( PNDC 2,3,4,5,6) – 4.548,13 mii euro ( 20.293,76 mii lei)

Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4620 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2013 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 285 din 1 octombrie 2013.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE