Vesti bune pentru crescatorii de bovine: pana la 7.000 de euro per beneficiar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Guvernul a decis instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin in contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19, avand ca scop compensarea pierderilor in perioada cuprinsa intre 1 martie – 1 iulie 2020.

Astfel, pentru fermierii ce detin in exploatatie minim 91 de capete de bovine vor fi alocate fonduri de la bugetul de de stat. Cuantumul sprijinului de stat este de 100 euro/cap femela bovina adulta, varsta minima 24 luni, iar valoarea totala a schemei de ajutor este de 35.700 mii lei. Pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole suma totala nu poate depasi echivalentul in lei a 100.000 euro.

Fermierii au la dispozitie 20 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pentru depunerea documentatiei. Banii vor fi virati in conturile fermierilor pana la 31 decembrie 2020.

Pentru a putea beneficia de ajutorul de stat, fermierii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa detina femele adulte din specia bovine inregistrate in RNE, in exploatatii cu cod ANSVSA, la data de 1 iulie 2020;

b) sa nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile in baza Comunicarii Comisiei Europene;

c) sa nu se afle in dificultate (respectiv reorganizare, lichidare, faliment) in evidentele Oficiului National al Registrului Comertului la data de 31.12.2019 sau in cazul persoanei fizice sa nu fi fost emisa o decizie definitiva a instantelor judecatoresti de constatare a falimentului pana la data de 31.12.2019

d) beneficiarii trebuie sa detina minimum 91 capete bovine femele adulte cu varsta de minim 24 luni inregistrate in RNE la data de 1 iulie 2020.

Totodata, precizam ca pentru fermierii care detin intre 5 si 90 capete de bovine se acorda fonduri prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, respectiv Masura 21 – Masura specifica de acordare a unui sprijin temporar cu caracter exceptional in cadrul FEADR ca raspuns la epidemia Covid 19, prin care se acorda fonduri fermierilor din sectorul zootehnic respectiv sectorul bovin (inclusiv bubaline), in vederea reluarii fluxului tehnologic normal al fermei si mentinerea viabilitatii acestora.

Bugetul aproximativ este de 60.000 mii euro, iar ajutorul per beneficiar va fi de maxim 7000 Euro si poate fi acordat in functie de dimensiunea exploatatiei, astfel:

Intre 5 UVM – 10 UVM – 1000 Euro

Intre 11 UVM – 20 UVM – 2500 Euro

Intre 21 UVM – 30 UVM – 3500 Euro

Intre 31 UVM – 40 UVM – 4750 Euro

Intre 41 UVM – 50 UVM – 5000 Euro

Intre 51 UVM – 60 UVM – 6000 Euro

Intre 61 UVM – 70 UVM – 7000 Euro

Intre 71 UVM – 80 UVM – 7000 Euro

Intre 81 UVM – 90 UVM – 7000 Euro

Termenul maxim pana la care Statul Membru va plati suma forfetara este de 30 iunie 2021, pe baza unei cereri de sprijin aprobata de autoritatea competenta pana la 31 decembrie 2020.

Pentru a beneficia de fonduri acordate prin Masura 21, fermierii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Sa fie fermieri activi conform definitiei din Regulamentul Uniunii Europene nr. 1307/2013, respectiv a legislatiei nationale si sa fie inregistrat la APIA cu cerere unica de plata pentru anul 2020;

Sa detina minimum 5 UVM femele adulte din specia bovine, inregistrate in RNE, cu conditia de a avea inscrise minim 5 UVM femele adulte din specia bovine pe exploatatie cu cod ANSVSA ;

Fiecare femela adulta din specia bovine pentru care se solicita sprijin trebuie sa aiba varsta de minimum 24 luni la data de 1 iulie 2020

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE