Laboratorul de Prognoza, Diagnoza, Avertizare, din cadrul Oficiului Fitosanitar Bihor recomanda efectuarea tratamentului in vederea combaterii moliei orientale la soiurile tarzii de piersic – tratamentul I, generatia II a.

Se mai combat: molia vargata, defoliatoare, afide, ciuruire, monilioze.

Efectuati tratamentul folosind unul din amestecurile:

  • KARATE ZEON SC – 0, 015%   +   MERPAN 50 WP –   0, 25%         sau
  • EFORIA 045   ZC  –  0, 15%   +   SCORE 250 EC   –    0, 02%       sau
  • FASTAC 10 EC  –  0, 02% +   DITHANE M 45 –   0, 2%         sau
  • INSEGAR 25 WP  –  0, 03%   + VONDOZEB       –   0, 2%.

Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii, protectia albinelor, animalelor si a mediului inconjurator.

Toti utilizatorii de produse pentru protectia plantelor (persoane fizice sau juridice) au obligatia de a detine Registrul de evidenta a tratamentelor, completat la zi si de a utiliza numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, care sunt inregistrate in baza de date PEST – EXPERT.

Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice ( T+) si toxice ( T ) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care:

  • detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse (emisa de Oficiul Fitosanitar Judetean)
  • care are angajat persoana atestata pentru utilizarea produselor de protectie a plantelor T+ si T si detine „Certificat de atestare profesionala”
  • are obligatia de a pastra o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor.

Conform HG nr.1230 / 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, constituie contraventii nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin.(1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza, se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei.