Tot ce trebuie sa stii despre procedura privind inregistrarea in scopuri de TVA

Facebook
Twitter

In Monitorul Oficial din 8 februarie au fost publicate mai multe acte emise de ANAF, printre care si procedura privind inregistrarea in scopuri de TVA pentru unele categorii de persoane impozabile si procedura de infiintare a unui antrepozit de TVA.

Temeiul normativ privind inregistrarea in scopuri de TVA aplicabil din 1 ianuarie 2016 este art. 316 din noul Cod fiscal. Se pot inregistra in scopuri de TVA:

 • persoanele impozabile nou infiintate ce doresc, prin optiune, sa fie platitoare de TVA;
 • persoanele impozabile infiintate in anii anteriori ce nu au atins plafonul cifrei de afaceri care sa le oblige sa fie inregistrate in scopuri de TVA dar doresc sa fie platitoare de TVA;
 • persoanele impozabile ce au depasit plafonul de 220.000 lei, ce au obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA.

Procedura analizata astazi este aplicabila pentru primele doua categorii de entitati, respectiv persoanele nou infiintate ce declara de la infiintare depasirea plafonului de scutire de TVA respectiv persoanele infiintate in perioada anterioara ce nu au atins plafonul de scutire de TVA dar opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA.

Pentru a se inregistra in scopuri de TVA, aceste persoane vor depune urmatoarele documente:

 • cerere de inregistrare in scopuri de TVA insotita de documentele prevazute de legislatie pentru evaluarea „intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice”, mai exact, declaratia 088, pentru persoanele care sunt supuse inmatricularii la Registrul comertului. Termenul de inmatriculare la Registrul comertului trebuie privit ca aplicabil societatilor si nu persoanelor fizice ce desfasoara activitati independente inmatriculate deoarece continutul formularului 088 nu le poate fi aplicabil. Un PFA nu are administrator, de exemplu.
 • declaratie de inregistrare cu completarea vectorului fiscal pentru persoanele impozabile ce nu sunt supuse inmatricularii la Registrul comertului. Este cazul persoanelor fizice ce desfasoara profesii libere reglementate individual de legea speciala ce le reglementeaza profesia.
 • declaratie de mentiuni pentru persoanele impozabile ce au inceput activitatea anterior. Se impune prezentarea documentatiei ce atesta capacitatea de a desfasura activitati economice, formularul 088. Mentionam ca textul din procedura este superficial si ar trebui interpretat ca fiind aplicabil pentru persoanele juridice inmatriculate la Registrul comertului.

Autoritatea fiscala analizeaza documentatia depusa si poate:

 • aproba inregistrarea in scopuri de TVA. In acest sens se emite decizia de inregistrare in scopuri de TVA iar solicitantul este inregistrat in scopuri de TVA incepand cu data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA. A se retine ca nu este data de 1 a lunii urmatoare.
 • respinge cererea de inregistrare in scopuri de TVA. In acest caz, autoritatea fiscala trebuie sa precizeze motivele de fapt si de drept pentru care a fost respinsa solicitarea contribuabilului.

„Daca contribuabilul se considera nedreptatit prin respingerea inregistrarii in scopuri de TVA, acesta are dreptul sa depuna contestatie in termen de 45 zile de la comunicarea deciziei de respingere a solicitarii. In cazul comertului international de bunuri sunt scutite de TVA livrarile de bunuri ce urmeaza sa fie plasate intr-un antrepozit de TVA, conform art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal. Un antrepozit de TVA este orice antrepozit fiscal autorizat pentru produse accizabile sau orice locatie autorizata conform acestui ordin”, spune consultantul fiscal Adrian Benta.

Orice persoana poate sa infiinteze un antrepozit de TVA respectand urmatoarele conditii enumerate de actul normativ analizat astazi:

 1. locatia urmeaza a fi folosita pentru depozitarea bunurilor prevazute in normele de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri si prestarea serviciilor prevazute in anexa la respectivele norme;
 2. locul este amplasat, construit si echipat astfel incat sa se previna scoaterea bunurilor din acest loc fara plata taxei. In acest sens, locul care urmeaza sa fie autorizat ca antrepozit de taxa pe valoarea adaugata trebuie sa fie strict delimitat (acces propriu, imprejmuire), iar activitatea ce se desfasoara in acest loc trebuie sa fie independenta de alte activitati desfasurate de persoana care solicita autorizarea si care nu au legatura cu activitatea de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata;
 3. locul nu este folosit pentru vanzarea cu amanuntul a bunurilor, cu exceptiile prevazute de normele de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri;
 4. in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta sa nu fi fost condamnata in Romania in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Codul vamal, de Legea pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, de Legea contabilitatii, de Legea societatilor;
 5. in cazul unei persoane juridice care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, nici persoana insasi, nici administratorii acesteia sa nu fi fost condamnati pentru infractiunile enumerate anterior;
 6. persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie sa dovedeasca faptul ca poate indeplini cerintele de securitate si functionare;
 7. persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat sa nu inregistreze obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
 8. persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat sa fie inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform prevederilor art. 316 alin. (11) din Codul fiscal (?!);
 9. persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat nu se afla in procedura falimentului sau de lichidare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE