Termeni şi condiţii

Facebook
Twitter

 

Preluarea oricărui tip de conținut de pe www.stiriagricole.ro se poate face numai cu acordul scris, în prealabil, al administratorului. Pentru detalii, ne puteţi contacta la următoarele adrese de mail contact@stiriagricole.ro și office@stiriagricole.ro.

TERMENI ȘI CONDITII

www.stiriagricole.ro

Portalul www.stiriagricole.ro realizează și asigură informații și anunțuri, în format text, foto, audio sau video, din domeniul agricol, în mod gratuit, tuturor celor care doresc să se înregistreze sau doar să acceseze portalul. Serviciile dezvoltate și implementate, în timp, în cadrul portalului, vor fi supuse acelorași condiții.

Toate secţiunile portalului www.stiriagricole.ro sunt moderate, redacția poate elimina în orice moment orice text, material audio sau video postat pe site, de către utilizatori.

Prin utilizarea portalului www.stiriagricole.ro și/sau al oricărui alt serviciu oferit se consideră că ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și condițiile de utilizare. Termenii și condițiile vor fi afișate în permanență pentru a putea fi consultate în orice moment.

Portalul www.stiriagricole.ro poate derula campanii publicitare pe absolut toate secțiunile, fără acordul utilizatorilor acestuia. Modul de organizare, dimensiunea, condițiile campaniilor publicitare și ale promoțiilor vor fi stabilite de organizator. Totodată, acestea pot fi schimbate oricând, fără a necesita anunțarea prealabilă.

Portalul www.stiriagricole.ro nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate, altele decât cele organizate strict de www.stiriagricole.ro.

www.stiriagricole.ro își rezervă dreptul de a restricționa utilizarea oricărui serviciu al site-ului în interes comercial, fără acceptul departamentului de specialitate din cadrul site-ului.

Portalul www.stiriagricole.ro se supune legilor din România.

Serviciile portalului www.stiriagricole.ro sunt oferite doar persoanelor care sunt de acord cu termenii și conditiile impuse. Folosirea serviciilor oferite de portal presupune acceptarea întocmai și în totalitate a termenilor şi condiţiilor.

 

II. DREPTURI DE AUTOR.

Condiții:

Utilizarea, sub orice formă a continutului și aplicațiilor portalului, fără acordul scris al redacției www.stiriagricole.ro, este interzisă.

Pentru secțiunile portalului www.stiriagricole.ro unde sunt postate, de către utilizatori, materialele de tip text, audio sau video, aceștia sunt direct răspunzători de conținut.

Este interzis a se posta în cadrul portalului www.stiriagricole.ro materiale de tip text, audio sau video ilegale (rasism şi discriminare, instigare la violenţă, pornografie, pornografie cu minori, orice alt material interzis de legile, în vigoare, din România şi Uniunea Europeană).  Vă adresăm rugămintea de a ne semnala prezenţa acestui tip de materiale la adresa contact@stiriagricole.ro.

 

Politică de confidentialitate:

Portalul www.stiriagricole.ro administrează, în conditii de siguranță și numai în scopurile meționate, datele personale ale cititorilor. Colectarea datelor se face doar în scopul prelucrării statistice la nivelul portalului. Deasemenea, datele colectate vor fi folosite de www.stiriagricole.ro în scopul trimiterii de mesaje comerciale și infomații utile referitoare la serviciile portalului.

Portalul www.stirisgricole.ro  își rezervă dreptul de a modifica sau de a adauga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul site-ului, în orice moment.

www.stiriagricole.ro respectă prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Postarea materialelor, de orice natură pe site, reprezintă acordul tacit al utilizatorilor privind acordarea licenței, cu titlul gratuit, irevocabile și, fără limitări, în ceea ce reprezintă toate drepturile asupra materialului postat, inclusiv utilizarea, reproducerea, transformarea, distribuirea, promovarea sau redistribuirea materialului sau a unor părți din material în orice format media şi prin orice canale media, precum şi realizarea de studii sau analize, de orice natură, de către www.stiriagricole.ro.

 

III. POSTAREA ANUNȚURILOR.

Condiții:

Un anunț poate promova un singur bun sau serviciu. Fiecare bun/serviciu trebuie încadrat la categoria corespunzătoare.

Toate anunţurile adăugate pe portalul www.stiriagricole.ro  vor trece prin procedura de verificare (corectură), astfel că cele care nu respectă prezentul regulament vor suferi modificări sau vor fi șterse.

Criteriul de ordonare al anunțurilor pe portal la categorie este data și ora anunțului. Al doilea criteriu de ordonare al anunțurilor (dacă data și ora sunt identice) este cel alfabetic.

Toate bunurile comercializate trebuie să poată fi certificate de către persoana care postează anunțul. Nu se admite postarea, în vederea comercializării, a produselor furate, mărfurilor piratate, ilegale, interzise, sau produse de marcă falsificate. Utilizatorul este singurul răspunzător de materialele pe care le postează şi de consecinţele publicării acestor tipuri de produse.

Portalul www.stiriagricole.ro nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul anunțurilor, veridicitatea textelor, a fotografiilor sau a oricărui alt material furnizat și folosit de utilizatori în conceperea anunțurilor sau a oricărui spațiu publicitar, aceasta revenind în totalitate utilizatorilor care au publicat sau comandat anunțurile / spațiile publicitare respective.

 

Redacția www.stiriagricole.ro își rezervă dreptul de a modifica sau șterge orice anunț publicat pe site.

Reclamațiile din partea utilizatorilor www.stiriagricole.ro cu privire la anunțuri publicate pe site se pot face doar în perioada în care anunţul este activ pe site şi doar prin email la adresa  contact@stiriagricole.ro. Reclamaţiile pentru anunţurile a căror perioadă de valabilitate a expirat nu vor fi luate în considerare.

 

IV. CONȚINUTUL ANUNȚURILOR.

Condiții:

 1. Nu adăugați anunţuri la o categorie necorespunzătoare. Dacă vor exista totuși astfel de cazuri, acestea vor fi mutate de redacția www.stiriagricole.ro la categoria corespunzătoare. Nerespectarea regulamentului în mod intenționat și repetat în ciuda notificărilor reprezentanților site-ului va conduce la şetrgerea respectivelor anunțuri;
 2. Nu introduceți anunțuri cu caracter discriminatoriu în functie de rasă, etnie, religie, sex sau vârstă;
 3. Nu introduceți anunţuri care au conţinut cu referire la: activitate politică, vânzări organe, vânzări de arme, magie, ghicit, decese, donaţii, anunţuri umanitare, împrumuturi (oferte), credite (oferte);
 4. Anunțurile care au descrierea neclară/incompletă sau o poză diferită de cea a bunului/serviciului comercializat nu vor fi publicate;
 5. Nu introduceţi anunţuri care să facă publicitate unor site-uri, publicații, produse, servicii care să concureze cu domeniul de activitate al www.stiriagricole.ro;
 6. Nu introduceți anunțuri care să conțină reclamă sau date de contact reprezentate printr-un număr de telefon scurt cu suprataxă, fără a menționa în clar tarifele practicate;
 7. Cumpărarea / vânzarea de animale trebuie să fie în conformitate cu legile privind protecția animalelor;
 8. Nu introduceti anunțuri care să conțină înjurături sau cuvinte obscene;
 9. Nu introduceţi anunţuri care să conțină date de contact incorecte sau care nu vă aparțin (număr de telefon, adresă de email sau website), aceste anunțuri nu vor fi publicate pe site;
 10. Nu folosiți în textul anunțului mai mult de două cuvinte scrise cu majuscule; Folosirea majusculelor este acceptată doar în următoarele situații: la începutul titlului, pentru nume proprii, nume de orașe sau pentru scrierea anumitor mărci/brand-uri;
 11. Nu sunt admise în cadrul anunțului următoarele caractere: ? ! # * &;
 12. Titlul anunțului va fi scris cu majuscule. Titlul anunțului trebuie să reflecte bunul/produsul comercializat. Nu folosiți în titlul anunțului următoarele cuvinte: „ocazie”, „deosebit”, „acum”, „urgent”, „nou”, „azi”, „new”, „now”, „nonstop”, „actual”, „absolut”, „acord”, „abandon”, „asigur”, sau următoarele caractere ! = ? % * / | \;
 13. Nu folosiți în titlul anunțului cifre (excepție: 13 Septembrie, 1 Mai, 1 Decembrie şi alte nume de străzi/cartiere care au în denumire și o cifră) sau litere/cuvinte dublate (exemplu: AAA, ADUC ADUC etc.).

 

V. VALABILITATEA ANUNŢURILOR

După ce au fost validate, anunţurile vor putea fi consultate pe site timp de 30 zile sau 60 de zile, în funcție de opțiunea utilizatorului. Ulterior, pot fi republicate, printr-o nouă postare.

 

VI. FOTOGRAFII

Condiții:

 1. Prin încărcarea imaginilor, utilizatorul garantează faptul că deține drepturile de autor asupra acestora; Imaginile adăugate trebuie să fie unice și să reprezinte produsul real care se comercializează;
 2. Dimensiunea recomandată pentru fotografii este de 656×490 pixeli;
 3. Este interzisă adăugarea fotografiilor mai mari de 2MB;
 4. Formatul acceptat al fotografiilor este: *.jpg, *.gif, *.tif, *.bmp, *.png;
 5. Nu adăugați fotografii cu conținut pornografic sau obscen. În caz contrar, anunţul nu va fi publicat;
 6. Este interzisă adăugarea fotografiilor cu semnătura altor site-uri.

 

VII. COMENTARII

Sunt interzise orice fel de comentarii cu caracter rasist, sexist, xenofob, homofob, antisemit sau care lezează în orice fel o persoană sau o instituţie. Nu vor fi admise sub nicio formă injuriile sau calomniile şi nici comentariile cu tentă sexuală.

 

VIII. GDPR

Politica de confidentialitate, GDPR

[REQ_CRED_FORM]

 

Dacă doriți să preluați orice tip de conținut de pe www.stiriagricole.ro, ne puteti contacta la următoarele adrese de mail contact@stiriagricole.ro și office@stiriagricole.ro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE