Subventii speciale pentru producatorii agricoli

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent, pe propriul site, un proiect de Ordin privind stabilirea unor masuri de sprijin exceptionale cu caracter temporar pentru producatorii din sectorul fructe.

Documentul statueaza cadrul legal necesar punerii in aplicare a prevederilor Regulamentului nr. 1165/2017 de stabilire a unor masuri de sprijin exceptionale cu caracter temporar pentru producatorii de anumite fructe.

Sprijinul financiar exceptional se acorda organizatiilor de producatori din sectorul fructelor, recunoscute in conformitate cu art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 si (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completarile ulterioare, precum si producatorilor care nu sunt membri ai acestor organizatii.

Masura pentru care se acorda sprijin financiar este retragerea de pe piata in vederea distribuirii gratuite, pentru o cantitate totala de 2.000 tone.

Prevederile prezentului ordin se aplica pentru urmatoarele produse destinate consumului in stare proaspata: a) merele clasificate la codul NC 0808 10; b) perele clasificate la codul NC 0808 30; c) prunele clasificate la codul NC 0809 40 05; d) piersicile si nectarinele incadrate la codul NC 0809 30; e) ciresele clasificate la codul NC 0809 29 00.

Beneficiarii produselor sunt persoanele carora li se asigura asistenta specializata de catre destinatarii prevazuti la art. 411 alin. (3) din Ordinul nr. 694/2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar
in sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de catre acestea, si care beneficiaza de aceste cantitati suplimentar fata de cantitatile din aceste produse pe care destinatarii le achizitioneaza in mod obisnuit.

Cantitatea eligibila pentru sprijinul financiar mentionat la alin. (2) este de maximum 500 g/saptamana/persoana. Distribuirea produselor catre destinatarii prevazuti la art. 411 alin. (3) lit. b) din Ordinul nr. 694/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face cel putin o data pe saptamana.

Destinatarii masurii prevazute la art. 1 alin. (3) trebuie: a) sa respecte normele prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 precum si pe cele emise in temeiul acestuia; b) sa tina o contabilitate a stocurilor separata in cazul operatiunilor respective; c) sa se supuna controalelor prevazute de dreptul Uniunii si d) sa prezinte documentele justificative privind destinatia finala a fiecarui produs in cauza, sub forma unui certificat de receptie sau a unui document echivalent care sa ateste faptul ca produsele retrase au fost preluate de o parte terta in vederea distribuirii lor gratuite, dupa caz.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura prin structurile cu atributii in inspectii tehnice ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), eliberarea certificatelor de conformitate, conform atributiilor prevazute in legislatia nationala si comunitara, pentru produsele retrase de pe piata cu destinatie gratuita.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura asigura: a) primirea, inregistrarea si gestionarea notificarilor depuse de producatori si a cererilor de plata; b) notificarea catre Comisia Europeana a informatiilor in conformitate cu art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1165/2017; c) elaborarea procedurilor pentru realizarea controalelor la fata locului si gestionarea cererilor de plata, dupa caz; d) realizarea controalelor la organizatii de producatori/producatori/destinatari ai produselor retrase; e) plata sprijinului financiar catre organizatiile de producatori si producatorii individuali.

Pentru masura de retragere de pe piata, notificarile din anexa nr. 2 se depun la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura monitorizeaza zilnic cantitatile de produse care fac obiectul masurii de la art. 1, alin. (3) si decide oprirea aplicarii acesteia in vederea incadrarii in cantitatea stabilita la art. 1, alin. (3).

Cererile de plata se depun la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, dupa finalizarea operatiunilor de catre fiecare solicitant, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la stoparea masurii, potrivit prevederilor alin. (2), conform modelului prevazut in anexa nr. 1.

Cererea de plata trebuie sa fie insotita de documentul privind identitatea financiara emis de institutia bancara la care a fost deschis contul in care se solicita efectuarea platii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE