Cum puteti beneficia de plata pentru tineri fermieri

Facebook
Twitter

In cadrul cererilor unice, agricultorii pot beneficia si de o plata suplimentara la subventie, daca se incadreaza in schema dedicata tinerilor fermieri, potrivit regulamentelor APIA.

Schema pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei plati anuale tinerilor fermieri care au dreptul la plata unica pe suprafata si care:

a) se stabilesc pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca si conducatori-sefi ai exploatatiei sau care s-au stabilit deja in unul din cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri in cadrul schemei de plata unica pe suprafata. Plata pentru tinerii fermieri se acorda fiecarui fermier pentru o perioada de maximum cinci ani. In cazul in care un fermier solicita sprijin pentru aceasta schema trebuie sa faca dovada ca este administratorul exploatatiei (indiferent de forma de organizare : PF, PFA, II, IF, PJ)

b) au cel mult vârsta de 40 de ani in anul depunerii cererii unice de plata si nu implinesc 41 de ani pâna la 31 decembrie 2017. Fermierii care au depus cereri de plata intr-un an anterior anului 2017, trebuie sa nu fi implinit vârsta de 41 de ani in cursul anului curent de cerere.

Din perioada respectiva se scade numarul de ani care au trecut intre instalare si prima depunere a cererii de plata pentru tinerii fermieri.

Exemplu: daca prima cerere unica de plata a fost depusa in anul 2013 si in anul 2017 fermierul nu a depasit vârsta de 40 de ani, atunci poate solicita schema pentru tinerii fermierii in campania 2017 si va fi platit numai pentru anul in curs, conform art 22 alin 3 O.U.G. nr. 3/2015. Plata se acorda fiecarui fermier pentru o perioada de 5 ani din care se scade numarul de ani care au trecut de la instalarea la conducerea exploatatiei si pâna la prima depunere a cererii de plata pentru tinerii fermieri.

Prima depunere a unei cereri de plata trebuie inteleasa ca o referire la prima cerere de plata a persoanei juridice in cadrul Schemei pentru tinerii fermieri.

Fermierii persoane fizice pot accesa schema pentru tinerii fermierii daca sunt inregistrati in Registrul Agricol ca utilizatori de suprafete atât in proprietate, cât si in baza contractelor inregistrate la primarie.

Persoanele juridice solicitante ale platii unice pe suprafata, indiferent de forma de organizare a acestora, primesc plata in cadrul schemei pentru tinerii fermieri daca respecta urmatoarele conditii:

 • a) sunt controlate efectiv din punct de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor si al riscurilor financiare de cel putin un tânar fermier, in primul an când persoana juridica depune cererea unica de plata in cadrul schemei pentru tinerii fermieri, asa cum este prevazut in capitolul 4 din Regulamentul 639/2014.
 • b) respecta conditiile de tânar fermier.

Sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri, tinerii care se stabilesc pentru prima data in exploatatii transferate acestora in cursul perioadei de depunere a cererilor unice de plata, pâna la data limita de depunere. In acest caz cererea de plata depusa de cedentul exploatatiei ramâne valabila si trebuie sa fie completata cu formularul de transfer de exploatatie. Anul in care s-a efectuat transferul de exploatatie in perioada de depunere a cererilor unice de plata reprezinta primul an de participare in schema.

Conform art. 87 din OMADR nr.619/2015, cu modificari si completari: “(6) In cazul in care transferul de exploatatie se realizeaza intre 2 tineri fermieri, chiar daca suprafata rezultata in urma transferului depaseste plafonul de 60 ha, plata pentru tinerii fermieri se acorda pentru suprafata totala a exploatatiei rezultata in urma transferului, fara a depasi plata pentru plafonul maxim de 60 ha”.

Conform art. 87 din OMADR nr.619/2015, cu modificari si completari: “(1) In sensul art. 22 alin. (2) lit. a) din ordonanta, cei cinci ani in care un fermier poate primi plata in cadrul schemei pentru tinerii fermieri se determina astfel:

 • a) in cazul in care tânarul fermier se stabileste la conducerea exploatatiei inainte de data-limita de depunere a cererii unice de plata fara penalizari, poate solicita plata pentru tinerii fermieri pentru cinci ani, incepând cu anul curent de cerere;
 • b) in cazul in care tânarul fermier se stabileste la conducerea exploatatiei prin transfer de exploatatie de la un alt fermier care a depus cerere unica de plata in anul de cerere precedent, pâna la data-limita de depunere a cererii unice de plata din anul curent, cererea pentru anul curent se depune de catre cedentul exploatatiei si apoi, pâna la data-limita de depunere a cererilor unice de plata, se inregistreaza la APIA formularul de transfer al exploatatiei catre tânarul fermier;
 • c) in cazul in care tânarul fermier se stabileste la conducerea exploatatiei dupa data-limita de depunere a cererii unice de plata fara penalizari, poate solicita schema de plata pentru tinerii fermieri incepând cu anul de cerere urmator.”

Fermierul dovedeste controlul efectiv si durabil din punct de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor si al riscurilor financiare, astfel:

 • a) este asociat unic sau asociat/actionar majoritar in cadrul societatii comerciale;
 • b) este titular PFA, II/reprezentant legal in cazul IF;
 • c) este titularul exploatatiei in calitate de persoana fizica, conform art. 88 din OMADR nr.619/2015, cu modificari si completari.

Documentele prin care solicitantii dovedesc controlul efectiv si durabil din punct de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor si al riscurilor financiare, sunt urmatoarele:

 • a) registrul actionariatului societatii comerciale sau certificatul constatator eliberat de catre ONRC, in cazul persoanelor juridice;
 • b) certificatul de inregistrare la ONRC in cazul PFA, II, IF;
 • c) statutul sau fisa postului prin care sunt stabilite atributiile administratorului societatii comerciale din care sa rezulte ca exercita managementul zilnic al persoanei juridice.

Sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri fermierii activi persoane juridice, prevazute la art. 22, alin. (4) din OUG nr. 3/2015, daca la capitalul sau la conducerea persoanei juridice participa cel putin un tânar cu vârsta de maxim 40 ani, care exercita fie exclusiv, fie in comun cu alti actionari/asociati, persoane fizice sau juridice, controlul efectiv si durabil pe termen lung in ceea ce priveste deciziile in materie de management, beneficii si riscuri financiare. Daca mai multi tineri fermieri, in sensul art. 22, alin. (4) din ordonanta, au dobândit controlul asupra persoanei juridice la diferite momente, prima dobândire a controlului trebuie considerat momentul „instalarii” mentionat la art. 22, alin. (2) si (3) din ordonanta.

Plata pentru Tinerii Fermieri se acorda unei persoane pentru o singura cerere de plata, in baza CNP –ului, chiar daca fermierul detine mai multe exploatatii cu forme diferite de organizare.

Persoanele fizice sau juridice care au fost initial incadrate ca fiind eligibile pentru schema Tinerii Fermieri si care in perioada imediat urmatoare nu mai au calitatea de administrator sau actionar, trebuie sa depuna, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, documentul doveditor al incheierii activitatii in aceasta functie. In situatia in care documentul nu este depus in termenul mentionat, dosarul va fi exclus de la plata pentru schema Tinerii Fermieri.

Solicitantul cererii de sprijin va depune, dupa caz, noul certificat al actionarilor din care sa reiasa actionarul care va continua schema si care va mentine controlul asupra persoanei juridice. Acest actionar trebuie sa se regaseasca in lista actionarilor depusa la data accesarii schemei. Daca nici un actionar nu se regaseste in lista actionarilor, beneficiarul nu va primi sprijin pentru aceasta schema.

Daca solicitantul nu poate face dovada ca succesorul in functie poate fi incadrat ca fiind eligibil pentru schema Tinerii Fermieri, dosarul va fi respins de la plata.

Termenul limita pentru depunerea cererilor unice, aferente Campaniei 2017, este 15 mai.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE