Subventii APIA: cum pot face fermierii dovada ca terenul se afla la dispozitia lor

Facebook
Twitter

Fermierii pot depune la APIA cererile unice de plata, aferente Campaniei 2017, pana la 15 mai. Pentru a beneficia de subventii, agricultorii trebuie sa faca si dovanda ca terenul se afla la dispozitia lor.

StiriAgricole.ro va explica ce inseamna mai exact acest lucru si va prezinta de asemenea documentele de care aveti nevoie.

Conform art. 8 alin. (1) lit. n) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, fermierul trebuie sa prezinte la depunerea cererii unice de plata sau a modificarilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricolsau o copie a anexei nr. 24 de la starea civila a unitatilor administrativ teritoriale, daca este cazul.

Conform prevederilor art. 20 alin. 3) din OUG nr. 3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele de interes ecologic sunt situate pe terenul pentru care fermierul face dovada utilizarii.

Conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificarilesi completarile ulterioare, documentele care fac dovada utilizarii terenului si care atesta ca terenul este la dispozitia fermierului, in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanta, sunt:

a) adeverinta conform inscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completeaza pe baza modelului-cadru prevazut in Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 234/2016 de modificare si completare a Ordinul MADR nr. 619/2015 (Anexa nr. 32 la prezentele instructiuni), si

b) copie conform cu originalul a contractului de inchiriere/concesiune a suprafetei agricole, incheiat intre fermier si unitatile administrativ teritoriale, dupa caz;

c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arenda a suprafetei agricole, incheiat intre fermier si Agentia Domeniilor Statului, denumita in continuare ADS, dupa caz.

Contractele de asociere in participatiune incluse in documentele mentionate mai sus, trebuie sa respecte prevederile art. 1949-1954 din noul Cod Civil. Suprafetele de teren arendate/inchiriate/concesionate/imprumutate prin contracte de comodat nu pot face obiectul contractelor de asociere in participatiune.

In sensul art. 6 alin. (2) si al art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanta, precum si al art. 3 alin. (3) si (4) din prezentul ordin, fermierul persoana fizica, pe de-o parte, si persoana fizica autorizata/intreprinderea familiala/intreprinderea individuala, pe de alta parte, avand acelasi titular, depun documentele care fac dovada utilizarii terenului, prevazute la alin. (2), pentru ambele forme de organizare, odata cu cererea unica de plata.

In sensul art. 7 alin. (1) din ordonanta, cooperativele agricole prevazute la art. 6 lit. e) din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 566/2004, fac dovada utilizarii terenurilor agricole declarate cu documentele prevazute la alin. (2). Cooperativele prezinta copii conforme cu originalul ale registrelor prevazute la art. 38 alin. (1) lit. a), b) si f) din Legea nr. 566/2004 din care sa reiasa datele de identificare ale suprafetei de teren cu care participa in cooperativa fiecare membru al acesteia.

Suprafetele declarate in cererile unice de plata pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizarii terenului pana la data-limita de depunere a cererilor unice de plata sunt neeligibile.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale informa la data de 12 aprilie ca la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) au fost depuse, in cadrul Campaniei de primire a cererilor unice de plata in anul 2017, un numar de 453.369 cereri, pentru o suprafata de 2.157.767,45 hectare.

Judetele in care s-a realizat cel mai mare procent de depunere de catre fermieri a cererilor unice de plata sunt urmatoarele: Vrancea – 58,24 %, Giurgiu – 58,10 %, Dambovita – 57,70 %, Prahova – 56,57 % si Neamt – 55,46 %. In schimb, procente mai scazute se inregistreaza in urmatoarele judete : Constanta – 37,82 %, Tulcea – 39,00 %, Ialomita – 41,76 %, Braila 42,22 % si Sibiu 43,77%.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE