Subventii agromediu: cuantumuri plati compensatorii pentru mediu si clima

Facebook
Twitter

Platile compensatorii se acorda in urma incheierii unor angajamente voluntare anuale/multianuale, utilizatorilor de terenuri agricole situate in zonele definite ca eligibile pentru pachetele de agro-mediu si clima, agricultura ecologica si in zonele cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice, stabilite in PNDR la nivel de UAT LAU2 (comune, orase sau municipii) si vizeaza compensarea mai multor aspecte.

De exeplu, compensarea costurilor suplimentare si pierderilor de venit rezultate in urma aplicarii unor masuri de management extensive pe terenurile agricole, orientate spre atingerea unor obiective de mediu (conservarea biodiversitatii, protectia apelor si a solului).

Compensarea costurilor suplimentare si a pierderilor de venit rezultate din aplicarea practicilor specifice agriculturii ecologice.

Compensarea costurilor suplimentare si a pierderilor de venit pe care fermierii le suporta datorita constrangerilor naturale si a celor specifice care se manifesta in zonele cu influenta asupra productiei agricole.

In anul 2017 au fost majorate platile compensatorii acordate in cadrul pachetelor aplicabile pe pajistile permanente ale M10 (P1, P3 sub-pachetul 3.1 si P6), precum si in cadrul celor 3 sub-masuri ale M13. Noile cuantumuri pentru pachetele din M10 se aplica atat angajamentelor in desfasurare, cat si angajamentelor semnate in 2017.

Valorile actualizate sunt prezentate cu valorile platilor compensatorii:

Pachetul 1 – pajisti cu inalta valoare naturala (HNV) 142 €/ha/an

Pachetul 2 – practici agricole traditionale (aplicat numai in combinatie cu Pachetul 1) –

 • varianta 2.1 – lucrari manuale 100 €/ha/an
 • varianta 2.2 – lucrari cu utilaje usoare 21 €/ha/an

Pachetul 3 – pajisti importante pentru pasari

 • sub-pachetul 3.1 – Crex crex – varianta 3.1.1 – lucrari manuale 310 €/ha/an, varianta 3.1.2 – lucrari cu utilaje usoare 231 €/ha/an
 • sub-pachetul 3.2 – Lanius minor si Falco vespertinus – varianta 3.2.1 – lucrari manuale 159 €/ha/an, varianta 3.2.2 – lucrari cu utilaje usoare 80 €/ha/an

Pachetul 4 – culturi verzi 128 €/ha/an

Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbarilor climatice 125 €/ha/an

Pachetul 6 – pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) –

 • varianta 6.1 – lucrari manuale 410 €/ha/an
 • varianta 6.2 – lucrari cu utilaje usoare 331 €/ha/an

Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu 250 €/ha/an (Branta ruficollis)

Pachetul 8 – cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon –

 • Ovine 87 €/UVM/an
 • Caprine 40 €/UVM/an
 • Bovine: taurine si bubaline 200 €/UVM/an
 • Ecvidee 200 €/UVM/an
 • Porcine 176 €/UVM/an

Masurile de mediu si clima ale PNDR 2014-2020, atat in cazul pajistilor permanente naturale si semi-naturale, cat si in cazul livezilor traditionale utilizate extensiv sau al terenurilor arabile, promoveaza practicarea unei agriculturi care presupune lipsa mecanizarii cu utilaje grele si evitarea chimizarii alaturi de aplicarea tehnicilor agricole traditionale folosite (ce se reduc in fond la un pasunat non-intensiv si la stabilirea unor date si metode de aplicare a cositului) vor favoriza mentinerea habitatelor prioritare si a speciilor importante, a fondului cultural traditional, precum si o utilizare rationala a resurselor naturale.

Eforturile intreprinse pana in prezent pentru atingerea unor obiective ambitioase de protectie a mediului sunt sustinute si in continuare prin PNDR 2014-2020, alocarea masurilor de mediu si clima in actuala perioada de programare depasind 30% din alocarile totale FEADR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE