Subventii agro-mediu 2017: peste 2,6 miliarde de euro, disponibile pentru fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Masurile de mediu si clima aplicabile pe terenurile agricole beneficiaza de alocari financiare consistente in perioada de programare 2014 – 2020, suma disponibila pentru aceste masuri fiind de cca. 2,66 mld. euro (Masura 10 – 1,071 mld. euro, Masura 11 – 236,42 mil. euro, Masura 13 – 1,355 mld. euro).

Astfel, fermierii pot accesa fonduri europene pe baza deschiderii unor angajamente in cadrul masurilor de agro-mediu si clima (Masura 10), agricultura ecologica (Masura 11) si pentru zonele care se confrunta cu constrangeri naturale (Masura 13), acestea fiind implementate in Romania incepand cu anul 2015.

Noul pachet de masuri de mediu si clima reprezinta un instrument pus la dispozitia Statelor Membre pentru promovarea utilizarii eficiente a resurselor, precum si pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii in agricultura si zonele rurale, in concordanta cu obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020.

In contextul definitivarii cadrului legislativ aplicabil masurilor de mediu si clima, precum si in urma lansarii campaniei de depunere a cererilor unice de plata pentru anul 2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale urmareste o intensificare a actiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate in zonele eligibile pentru masurile de mediu si clima ale PNDR.

Astfel, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vine in sprijinul fermierilor, beneficiari sau potentiali beneficiari ai acestor masuri cu informatii detaliate privind modalitatea deschiderii angajamentelor in anul 2017, conditiile de eligibilitate si cerintele specifice aplicabile in cadrul acestor angajamente, standardele aplicabile (eco-conditionalitate – GAEC si SMR, cerinte minime privind utilizarea ingrasamintelor si substantelor de protectie a plantelor, activitatea minima si incadrarea in categoria fermierilor activi) si nivelul platilor acordate in cadrul fiecarui tip de angajament.

La nivelul institutiilor implicate in elaborarea, implementarea si promovarea masurilor de mediu si clima (Autoritatea de Management pentru PNDR, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura) au fost elaborate o serie de documente informative si de ghidare, utile in accesarea si implementarea cu succes a angajamentelor, respectiv:

 • pliant informativ privind schemele / masurile de plata pentru care se poate solicita sprijin prin cererea unica de plata in campania 2017,
 • pliant informativ privind completarea electronica a cererii unice de plata pentru anul 2017 folosind IPA Online,
 • pliant informativ privind normele de eco-conditionalitate aplicabile in anul 2017,
 • afise informative privind platile compensatorii acordate in cadrul masurilor de mediu si clima din PNDR 2014-2020,
 • brosura informativa privind masurile compensatorii de dezvoltare rurala (masurile de mediu si clima ale PNDR 2014-2020) aplicabile pe terenuri agricole in anul 2017,
 • lista zonelor eligibile in cadrul masurilor de mediu si clima ale PNDR 2014-2020,
 • hartile, la nivel judetean si regional, cu incadrarea unitatilor administrativ-teritoriale in zonele eligibile in cadrul masurilor de mediu si clima ale PNDR 2014-2020, indicand arondarea acestora pe Centre Locale APIA,
 • ghid informativ pentru beneficiarii masurilor de mediu si clima ale PNDR 2014-2020,
 • calendarele de aplicare a lucrarilor agricole pe pajisti permanente si pe terenuri arabile, in corelare cu obligatiile prevazute de angajamentele de agro-mediu si clima prevazute de pachetele Masurii 10,
 • modelele de caiete de agro-mediu si pentru agricultura ecologica, insotite de instructiuni de completare, adresate beneficiarilor Masurii 10 si Masurii 11 din PNDR 2014-2020,
 • brosura continand unele specii de plante care pot fi utilizate ca indicatori pentru pajistile cu inalta valoare naturala (HNV) din Romania,
 • brosura continand speciile de plante utilizate ca indicatori de management (intensiv sau extensiv) al pajistilor permanente cu inalta valoare naturala (HNV) din Romania

Informatiile relevante privind conditiile aplicabile masurilor de mediu si clima in anul 2017 se pot consulta la toate Centrele Locale si Centrele Judetene APIA, Oficiile Judetene si Centrele Regionale ale AFIR, la Compartimentele de Dezvoltare Rurala Judetene si la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Aceste informatii sunt disponibile si in mediul online: pe paginile web ale MADR (www.madr.ro, www.pndr.ro, www.rndr.ro), pe site-ul AFIR (www.afir.info), pe site-ul APIA (www.apia.org.ro).

Pentru a aduce aceste informatii cat mai aproape de fermieri, in perioada imediat urmatoare se va desfasura o ampla campanie de distribuire a documentelor enumerate anterior la institutii si parteneri ai MADR care activeaza la nivel national, regional, judetean sau local.

In cadrul acestei campanii, MADR si institutiile responsabile cu implementarea masurilor de mediu si clima (APIA si AFIR) vor incerca prin informarile postate pe site-urile proprii sa prezinte informatiile de detaliu privind modul de accesare si conditiile de implementare ale angajamentelor, astfel incat sa se asigure cele mai bune conditii pentru cresterea gradului de accesare al acestor masuri, dar si cresterea calitatii implementarii ca rezultat al unei bune informari a beneficiarilor.

Masurile de mediu si clima care se implementeaza in perioada de programare 2014 – 2020 continua eforturile intreprinse in perioada de programare 2007 – 2013 pentru atingerea unor obiective ambitioase de protectia mediului.

Incepand cu anul 2007, Romania a beneficiat de sprijin in cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a UE pentru dezvoltarea rurala, cu scopul cresterii competitivitatii sectorului agro-alimentar si forestier, diversificarea activitatilor in spatiul rural si scaderea dependentei populatiei de activitatile agricole, precum si pentru imbunatatirea mediului si a spatiului rural.

Astfel, in Romania a fost implementata incepand cu anul 2007 Masura 211 – zona montana defavorizata, iar incepand cu anul 2008 au fost implementate Masura 212 – zone defavorizate (altele decat zona montana) si Masura 214 – agro-mediu. Prin aceste masuri s-a asigurat atat compensarea utilizatorilor de terenuri agricole situate in zone unde activitatile agricole sunt afectate de conditii naturale nefavorabile, dar si compensarea pierderilor de venituri si a cheltuielilor suplimentare inregistrate de fermierii care adopta in mod voluntar practici agricole extensive, cu impact redus asupra mediului, in scopul mentinerii valorii de mediu ridicate a terenurilor agricole (protectia biodiversitatii, protectia apei, protectia solului, reducerea emisiilor poluante si adaptarea la efectele schimbarilor climatice). Aceste masuri au atras interesul fermierilor romani, in perioada 2008-2015 fiind efectuate plati in volum de cca. 3,47 mld. euro in cadrul angajamentelor incheiate in cadrul celor 3 masuri, ceea ce reprezinta cca. 42% din intreaga alocare a PNDR 2007-2013 si 98% din alocarea masurilor Axei 2 care au fost adresate sectorului vegetal.

Din datele extrase din bazele de date administrate de Agentia de Plati, tinand cont de precizarile metodologice aduse de Cadrul Comun de Monitorizare si Evaluare (CMEF) conform carora angajamentele aplicate pe aceeasi suprafata agricola pot contribui la unul sau mai multe obiective stabilite pentru PNDR 2007-2013, rezulta ca pe perioada anterioara de programare, platile acordate in cadrul masurilor Axei 2 adresate terenurilor agricole au contribuit la:

 • mentinerea biodiversitatii – 6,073 mil. ha,
 • calitatea solului – 864 mii ha,
 • calitatea apei – 2,186 mil. ha
 • evitarea izolarii si abandonarii terenurilor – 6,014 mil. ha,
 • diminuarea schimbarilor climatice – 1,431 mil. ha.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE