Subventie pentru crescatorii de ovine si caprine. Cum puteti incasa sprijinul APIA si care este valoarea sa

Facebook
Twitter

Crescatorii de ovine si caprine vor putea beneficia, si in acest an, de ajutoarele nationale tranzitorii si de sprijinul cuplat destinate producatorilor de lapte si carne, incasate de la APIA, atat timp cand indeplinesc conditiile specifice de acordare, facute deja publice de agentie. Iata conditiile de acordare si valoarea sprijinului pe cap de animal din editia trecuta a acestei sesiuni.

Conditiile de acordare a ajutoarelor nationale tranzitorii

Beneficiarii care solicita ajutoare nationale tranzitorii pentru femele din speciile ovine / caprine trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) efectivul din exploatatie cu cod ANSVSA (Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor) sa fie de minimum 50 de capete de femele ovine / 25 de capete de femele caprine, care au implinit varsta de min. un an la data de 31 martie a anului in care se face solicitarea primei;

b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita prima sa fie inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE la data solicitarii primei;

c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita prima sa fie mentinut pe o perioada de retinere de 100 de zile de la data limita de depunere a cererii de plata in exploatatia pentru care s-a depus cererea unica de plata sau in exploatatiile asociatiilor/ cooperativelor/grupurilor de producatori in care a fost transferat temporar pentru pasunat. Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care in perioada celor 100 de zile au suferit intrari, respectiv iesiri in/din exploatatiile detinute de acelasi beneficiar;

d) sa detina registrul individual al exploatatiei in conformitate cu prevederile Reg.(CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare si de inregistrare a animalelor din speciile ovina si caprina.

Conditiile de acordare a sprijinului cuplat (SCZ – schema cuplata in sector zootehnic)

Beneficiarii care sunt fermieri activi si solicita sprijin cuplat pentru specia ovine trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa solicite SCZ pentru un efectiv de minimum 150 si maximum 500 de capete de femele ovine si/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu exceptia celor din UAT-urile din zona montana definita in anexa 8.2 Lista zonelor eligibile M10, M11, M13 a PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei C (2015) 3508/ 26.05.2015, publicata pe site-ul MADR, pentru care se solicita SCZ pentru un efectiv cuprins intre 60 si 500 de capete femele ovine si/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, care au varsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;

b) solicitantii cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele ovine si/sau berbeci beneficiaza de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele ovine si/sau berbeci;

c) femelele ovine si/sau berbecii din exploatatie pentru care beneficiarul solicita SCZ, sa aiba varsta de max. 8 ani pentru femele si, respectiv, 6 ani pentru berbeci la data limita de depunere a cererii unice de plata;

d) efectivul de animale pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE la data depunerii cererii;

e) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Reg. (CE) nr. 21/2004;

f) femelele ovine si/sau berbecii pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie mentinute/mentinuti, pe o perioada de retinere de 100 de zile de la data-limita de depunere a cererilor unice de plata, in exploatatia pentru care s-a depus cererea unica de plata sau in exploatatiile asociatiilor/cooperativelor/grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care in perioada celor 100 de zile au suferit intrari, respectiv iesiri in/din exploatatiile detinute de acelasi beneficiar;

g) berbecii pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie inscrisi in registrul genealogic al rasei, sectiunea principala;

h) efectivul de femele ovine inscrise/inregistrate in registrul genealogic al rasei, sectiunea principala sau suplimentara, pentru care se acorda SCZ respecta raportul de sexe de minimum un berbec inscris in registrul genealogic al aceleiasi rase, sectiunea principala la 35 de femele ovine;

i) efectivul de femele ovine neinscrise si neinregistrate intrun registru genealogic pentru care se acorda SCZ respecta raportul de sexe de minimum un berbec cu certificat de origine la 35 de femele ovine;

j) solicitantii respecta normele de ecoconditionalitate prevazute la Art. 93 si Anexa II din Reg. (UE) nr. 1.306/2013, pe intreaga exploatatie;

k) animalele beneficiaza de sprijinul cuplat in zootehnie astfel: – anual pentru berbeci pana la implinirea varstei de 6 ani la data limita de depunere a cererii de plata; – anual pentru femelele ovine pana la implinirea varstei de 8 ani la data limita de depunere a cererii de plata.

Valoarea sprijinului cuplat pentru anul 2020, pentru speciile ovine/caprine, a fost de 17,9060 euro/cap de animal = 87,2469 lei/cap de animal.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE