Subventia pentru motorina: banii alocati de MADR

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat, pe propriul site, un proiect de Hotarare pentru modificarea art. 10 alin.(4) din Hotararea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultura.

Potrivit documentului, alineatul 4 al articolului 10 din HG nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Suma alocata pentru plata ajutorului de stat in anul 2017 este de 553.893, 907 mii lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe 2017.

In ceea ce priveste resursele financiare necesare, art.10 din HG nr. 1174/2014 prevede atat valoarea maxima a schemei de ajutor de stat pentru perioada de aplicare 2015-2020, cat si sumele alocate de la bugetul de stat in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru fiecare an de implementare.

Astfel, la alineatul 4 al articolului 10 din Hotararea Guvernului nr. 1174/2014 se prevede suma alocata pentru plata ajutorului de stat in 2017.

Aceasta suma a fost stabilita initial la nivelul de 349.425,00 mii lei prin Hotararea Guvernului nr. 180/2017.

Ulterior, suma a fost majorata la nivelul de 436.925,907 mii lei prin HG nr. 717/2017, pentru a se asigura in integralitatea resurselor financiare pentru plata ajutorului de stat aferent periaodei aprilie-iunie 2017.

Prezentul proiect de act normativ modifica prevederile alin 4 art 10 in sensul cresterii cu 116.968,00 mii lei a sumei alocate pentru plata ajutorului de stat in anul 2017, respectiv de la 436.925,907 mii lei, la 553.893,907 mii lei.

Suma de 116.968,000 mii lei este cuprinsa in bugetul MADR in urma rectificarii bugetare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE