Subventia pe usturoi 2019: cati bani pot primi cultivatorii in acest an

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care se ocupa cu cultivarea usturoiului vor primi o subventie in anul 2019, intocmai ca in modelul sprijinului acordat pentru cultivatorii de tomate.

Astfel, fiecare cultivator de usturoi poate primi de la stat, suma de 1.000 de euro pe hectar, atat timp cat poate furniza autoritatilor documente justificative privind productia. Programul urmeaza sa se desfasoare pe o perioada de 3 ani, respectiv 2019 – 2021.

Beneficiari eligibili

Schema de ajutor de minimis se acorda intreprinderilor/ intreprinderilor unice care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, pentru sustinerea productiei de usturoi. Mai exact, acest sprijin se adreseaza:

a) producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator emis in baza Legii nr.

145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare, valabil in anul de comercializare a productiei de usturoi;

b) producatorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.182/2016;

c) producatorilor agricoli persoane juridice.

Conditii de accesare a sprijinului

a) sa detina o suprafata cultivata cu usturoi de minim 3.000 mp, marcata la loc vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care sa se gaseasca inscriptia ,,Program sustinere usturoi, anul…….., beneficiar numarul ……………., Directia pentru agricultura a judetului……………./Municipiului Bucuresti”;

b) sa valorifice o cantitate de usturoi de minim 5.000 kg/ha, dovedita cu documente justificative, de pe suprafata prevazuta la litera a);

c) sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu usturoi in anul de cerere.

d) sa faca dovada productiei realizate potrivit prevederilor lit. a) si b) prin documente justificative privind comercializarea productiei.

(2) Valorificarea productiei prevazute la alin. (1) lit. b) se face in perioada 1 iulie – 29 noiembrie, inclusiv, a anului de cerere.

Valoarea sprijinului

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima sub forma unei subventii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol.

(2) „Programul de sustinere a productiei de usturoi” se desfasoara pe o perioada de 3 ani, respectiv 2019 – 2021.

(3) Valoarea sprijinului financiar care se acorda beneficiarilor este de 4.650 lei/ha, care reprezinta contravaloarea in lei a 1.000 euro/ha, fara a depasi valoarea maxima de 15.000 euro/trei exercitii financiare/beneficiar, prevazuta de art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol.

(4) Plata se acorda proportional cu suprafata efectiv cultivata.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE