Start pentru depunerea cererilor unice 2017: principalele modificari la subventiile APIA

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

De astazi, 1 martie, fermierii pot depune la centrele teritoriale APIA cererile unice de plata pe suprafata pentru anul 2017. In cazul in care au descoperit ca au facut o greseala, agricultorii au posibilitatea sa opereze modificari in cererile unice pana la data de 15 mai. Si dupa acest termen se pot face modificari, insa fermierii vor fi penalizati cu 1% din valoarea subventiilor pentru fiecare zi calendaristica de intarziere.

Pentru a veni in sprijinul fermierilor, StiriAgricole.ro va ofera un ghid al principalelor modificari aduse legislatiei care reglementeaza platile APIA, oferindu-va de asemenea si cele mai importante sfaturi cu privire la modul in care trebuie sa va depuneti cererea unica.

In primul rand, inainte sa se prezinte la ghiseul APIA, fermierul trebuie sa se asigure ca are toate documentele necesare prin care face dovada ca terenul eligibil pentru subventii este la dispozitia fermierului, inclusiv ale terenurilor care contin zone de interes ecologic. Aceste documente sunt: a) adeverinta conform inscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completeaza pe baza modelului-cadru prevazut in anexa nr. 1; si b) copie conform cu originalul a contractului de inchiriere/ concesiune a suprafetei agricole, incheiat intre fermier si unitatile administrativ-teritoriale, dupa caz; c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arenda a suprafetei agricole, incheiat intre fermier si Agentia Domeniilor Statului, denumita in continuare ADS, dupa caz”.

Documentele obligatorii pe care fermierul trebuie sa le aiba in momentul in care depune cererea unica 2017:

– copie de pe cartea de identitate/buletinul de indentitate/ pasaport/certificatul de inregistrare
la oficiul registrului comertului/ certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz, iar in cazul reprezentantului, copie de datele de identificare, respectiv carte de identitate/ buletin de identitate/pasaport si procura notariala (in cazul persoanelor fizice) sau delegatie de imputernicire (in cazul persoanelor juridice) semnata si stampilata.

– dovada detinerii unui cont bancar activ pe teritoriul Romaniei.

– documentele care fac dovada utilizarii terenului conform art. 5 din Ordinul MADR nr. 619/2015.

– documentele care fac dovada utilizarii pajistilor permanente conform Ordinului MADR nr. 619/2015.

– documentele care fac dovada utilizarii terenurilor agricole apartinand ADS, conform Ordinului MADR nr. 619/2015.

– documentele care fac dovada utilizarii terenurilor agricole apartinand ADS, conform Ordinului MADR nr. 619/2015.

Aceste documente trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice si trebuie sa fie valabile cel putin pana la data de 1 decembrie a anului de cerere. Altfel, conform legislatiei in vigoare, cererile de plata nu sunt eligibile.

APIA recomanda fermierilor ca inainte de a veni la Centrele Agentiei de Plati sa se prezinte la Primarie pentru a verifica in Registrul Agricol situatia terenului pe care il utilizeaza, iar daca au in exploatatie si animale sa verifice situatia acestora in registrul National al Exploatatiilor (RNE) cu ajutorul medicului veterinar concesionar, asociatiei sau propriilor evidente, daca este utilizator SNIIA.

Si in acest an completarea declaratiei de suprafata se realizeaza electronic folosind aplicatia IPA Online care poate fi accesata din butonul dedicat situat pe pagina de inceput a site-ului APIA, insa finalizarea si inchiderea Cererii unice de plata in IPA Online se face numai in Centrele APIA, in prezenta functionarului responsabil cu primirea cererii, dupa verificarea acesteia si a mesajelor din controlul parcelelor digitizate, precum si corectarea eventualelor probleme semnalate de catre sistemul informatic.

Acelasi principiu se aplica si pentru fermierii, crescatori de animale, care vor completa Cererea unica de plata – declaratie sector zootehnic, impreuna cu functionarul APIA, in aplicatia dedicata sectorului zootehnic.

Cererile unice de plata se depun la centrele judetene APIA in cazul fermierilor care solicita o suprafata mai mare de 50 hectare teren agricol si la centrele locale in cazul fermierilor care solicita o suprafata mai mica sau egala cu 50 hectare teren agricol.

Documentele pentru dovedirea calitatii de fermier activ:

 • – fermierii persoane fizice, care se inregistreaza la Oficiul National al Registrului Comertului ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice, pentru dovedirea calitatii de fermier activ, pentru asigurarea trasabilitatii parcelelor si, dupa caz, a angajamentelor asumate de catre fermieri in cadrul masurilor de dezvoltare rurala, depun initial cererea unica de plata ca persoana fizica. Dupa inregistrarea ca persoane autorizate/ intreprinderi individualefintreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploatatiei, in conditiile prevazute la art. 28 din OUG nr. 3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data limita de depunere a cererii unice de plata.
 • – persoanele fizice care nu au optat pentru inscrierea la ONRC ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezinta dovezile verificabile pentru dovedirea conditillor prevazute la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • – persoanele juridice care au beneficiat in anul anterior de plati directe care depasesc cuantumul de 5.000 de euro si care sunt inregistrate la ONRC, prezinta cod CAEN din care rezulta activitatea agricola sau actul de infiintare/actul constitutiv/statutul din care reiese ca au activitate agricola, dupa caz;
 • – persoanele juridice care au beneficiat in anul anterior de plati directe care depasesc cuantumul de 5.000 de euro si nu au cod CAEN pentru activitate agricola, prezinta la APIA dovezile verificabile pentru dovedirea conditiilor prevazute la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. din care sa reiasa veniturile totale si cele obtinute din activitati agricole (coplile situatlilor financiare anuale depuse la ANAF).
 • – persoanele juridice care au beneficiat in anul anterior de plati directe care depasesc cuantumul de 5.000 euro si nu sunt inregistrate la ONRC. sau din ale caror acte de infiintare/act constitutiv/statut/ regulament de organizare si functionare al statiunii de cercetare si a celor aflate in subordinea universitatilor nu reiese activitatea agricola (licee agricole, universitati, statiuni de cercetare agricola, unitati de cult, etc.) prezinta la APIA: a) bilantul contabil conform Legii 82/1991 a contabilitatii; b) jurnalul de venituri si cheltuieli; c) contul de executie a bugetului institutiei publice si al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii. Dovezile verificabile privind indeplinirea conditiilor de fermier activ pentru persoanele fizice / juridice se prezinta la APIA la depunerea cererii unice de plata si nu mai tarziu de data de 31 ianuarie 2018.

Dupa caz, fermierii mai pot avea nevoie de urmatoarele acte:

 • – daca sunteti reprezentati la depunerea cererii de catre un imputernicit, acesta va prezenta documentul de imputernicire valid (procura notariala de imputernicire pentru persoanele fizice si delegatia de imputernicire pentru persoanele juridice) si copiile Cl/B1 ale titularului de cerere si imputernicitului (imputernicitul inlocuieste titularul cererii doar in scopul si pentru perioada pentru care a fost emisa imputernicirea).
 • – documentele specifice schemei/masurii solicitate, in cazul in care acestea trebuie depuse odata cu cererea unica de plata.
 • – copia cardului exploatatiei zootehnice in care sunt inregistrate animalele sau adeverinta eliberata de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, din care sa rezulte codul exploatatiei inscrisa in RNE valabil la data depunerii cererii unice de plata pentru proprietarii de pajisti permanente.
 • Beneficiarii platilor directe si ai masurilor de mediu si clima sunt fermierii activi persoane fizice si/sau persoane juridice care desfasoara o activitate agricola in calitate de utilizatori legali ai suprafetelor de teren agricol si/sau detinatori legali de animale, potrivit legislatiei in vigoare.

Pentru pajistile comunale concesionate/inchiriate in conditiile legii de catre asociatiile crescatorilor de animale, beneficiarii platilor pot fi:

 • a) membrii asociatiei care asigura incarcatura cu animale pentru suprafata de pajiste concesionata/inchiriata. Calculul suprafetelor aferente fiecarui membru se efectueaza proportional cu numarul de UVM ale fiecarui membru in parte cu care asigura cel putin incarcatura minima de animale de 0,3 UVM/ha prin pasunat, la data depunerii Cererii unice de plata, pentru suprafata concesionata/inchiriata de catre asociatie;
 • b) asociatia crescatorilor de animale care efectueaza activitatea agricola pe suprafata concesionata/inchiriata, asigurand cel putin incarcatura minima de animale de 0,3 UVM/ha, prin pasunat cu animalele inscrise in exploatatia asociatiei inregistrata in Registrul national al exploatatiilor pe perioada pasunatului.

Arendatorul, concedentul, locatorul si/sau comodantul nu beneficiaza de plati pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) inchiriat(e) si/sau imprumutate spre folosinta.

Precizam ca sunt eligibile la plata exploatatiile cu suprafata de cel putin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafata de cel putin 0,3 hectare. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 hectare si/sau, dupa caz, sa detina un numar minim de animale. Pentru legumele cultivate in sere si solarii, suprafata minima a exploatatiei trebuie sa fie de de 0,3 ha, iar suprafata minima a parcelelor de 0,03 ha, confom art. 8 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 3/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru masurile de mediu si clima din PNDR 2014 – 2020 aplicabile pe terenurile agricole (Masura 10, Masura 11 si Masura 13) sunt eligibile la plata exploatatiile cu suprafata de cel putin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafata de cel putin 0,3 hectare.

Documente pentru accesarea masurilor compensatorii de dezvoltare rurala:

 • – in cazul in care solicitati sprijin pentru pachetul 5 – agricultura ecologica din Masura 214 – Plati de agro-mediu sau pentru pachetele din Masura 11 – Agricultura ecologica (submasura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metode de agricultura ecologica si submasura 11.2 – Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica): copia dupa contractul incheiat de catre solicitantul sprijinului si organismal de control si copia dupa fisa de inregistrare in agricultura ecologica a solicitantului de sprijin cu registrul parcelar aferent — se prezinta odata cu cererea unica sau cel tarziu pana la termenul de depunere 15 mai 2017).
 • – in cazul in care solicitati pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbarilor climatice din Masura 10 – Agro-mediu si clima trebuie sa depuneti urmatoarele documente: certificatul oficial de calitate a semintei, factura de achizitionare a semintei care sa includa urmatoarele informatii: hibridul, soiul, precocitatea acestuia (tardiv/semi-tardiv si timpuriu/semi-timpuriu) si cantitatea de samanta achizitionata si certificatul oficial de calitate si conformitate al furnizorului/producatorului – se prezinta odata cu cererea unica sau cel tarziu pana la termenul 15 mai 2017.
 • – in cazul in care solicitati pachetul 8 – cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon din Masura 10 – Agro-mediu si clima trebuie sa depuneti: adeverinta eliberata de asociatia care conduce registrul genealogic al rasei solicitate la plata — se prezinta odata cu cererea unica sau cel tarziu pana la termenul limita de depunere a acesteia.

Daca utilizati apa pentru irigatii trebuie sa prezentati odata cu depunerea cererii (cel tarziu pana la termenul limita de depunere a cererii) documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigatii.

In cadrul Campaniei 2017, schemele de plata/masurile de sprijin/ajutor sunt urmatoarele:

 1. 1. Schema de plata unica pe suprafata (SAPS);
 2. 2. Plata redistributiva;
 3. 3. Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu;
 4. 4. Plata pentru tinerii fermieri;
 5. 5. Plata pentru micii fermieri;
 6. 6. Ajutoare nationale tranzitorii (ANT): ANT 1 – culturi in teren arabil; ANT 2 – in pentru fibra; ANT 3 – canepa pentru fibra; ANT 4 – tutun; ANT 5 – hamei; ANT 6 – sfecla de zahar; ANTZ 7 – bovine-lapte; ANTZ 8 – bovine-carne; ANTZ 9 – ovine/caprine.

Sprijinul cuplat pentru:

 • 7.1. Soia;
 • 7.2. Lucerna;
 • 7.3_4 Leguminoase boabe pentru industrializare (mazare si fasole);
 • 7.5. Canepa pentru ulei si fibra;
 • 7.6. Orez;
 • 7.7. Samanta de cartof;
 • 7.8. Hamei;
 • 7.9. Sfecla de zahar;
 • 7.10. Tomate pentru industrializare;
 • 7.11. Castraveti pentru industrializare;
 • 7.12_13 Legume cultivate in spatii protejate (legume cultivate in sere: tomate, castraveti, ardei, varza timpurie si extratimpurie si legume cultivate in solarii: tomate, castraveti, vinete, ardei si varza);
 • 7.14_17 Fructe destinate industrializarii (prune, mere, cirese, visine, caise si zarzare);
 • 7.18. Cartof timpuriu pentru industrializare (include cartoful semitimpuriu si de vara);
 • 7.19. Ovine;
 • 7.20. Caprine;
 • 7.21. Taurine din rase de carne si metisii acestora;
 • 7.22. Vaci de lapte;
 • 7.23. Bivolite de lapte;
 • 7.24. Viermi de matase.

Principalele modificari privind sprijinul cuplat vegetal

Mai multe scheme de sprijin cuplat dedicate sectorului vegetal au fost comasate. De exemplu, cele doua masuri pentru fasole si mazare pentru industralizare, aferente Campaniei 2016, au fost in prezent unificate intr-o singura masura – 7.3_4 Leguminoase boabe pentru industrializare (mazare si fasole).

De asemenea, cele doua masuri distincte dedicate culturilor in spatii protejate au fost si ele unifiacte in schema 7.12_13 Legume cultivate in spatii protejate (legume cultivate in sere: tomate, castraveti, ardei, varza timpurie si extratimpurie si legume cultivate in solarii: tomate, castraveti, vinete, ardei si varza).

Acelasi lucru a fost realizat si pentru fructele destinate industrializarii (prune, mere, cirese, visine, caise si zarzare).

Alte modificari au fost realizate si pentru sprijinul cuplat pentru lucerna, unde productia minima anuala a fost stabilita la 5 tone/ha masa verde sau 3,75 tone/ha fan sau produse derivate din fan, respectiv granule, peleti sau faina, sau 200 de kg se samanta certificata.

Mai mult decat atat, din acest an au devenit eligibile si loturile semincere de lucerna. In cazul loturilor semincere de lucerna, fermierul prezinta factura fiscala de comercializare a minimum 200 kg samanta de lucerna certificata/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care sa reiasa comercializarea a minimum 200 kg samanta de lucerna certificata/ha cultivatorilor de lucerna a caror exploatatii sunt situate pe teritoriul national.

Simplificari majore au intervenit si in documentatia pe care fermierii trebuie sa o depuna la APIA. Mai exact, a fost eliminata prevederea care obliga fermierul sa depuna la APIA contractele incheiate cu unitatile de procesare, cu exceptia sfeclei de zahar si hameiului.

De asemenea, la tomatele cultivate in camp si destinate industrializarii cantitatea minima a productiei a fost diminuata de la 30 tone/ha la 15 tone/ha.

Totodata, si la samanta de cartof, productia minima care trebuie valorificata a fost micsorata la 15.000 kg/ha.

Schemele de plata in sectorul zootehnic:

Documente specifice functie de schema de sprijin solicitata:

I. Ajutor national tranzitoriu — schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte (ANT 7)

1.1 fermierii neinregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte pana la data de 1 aprilie 2015 si care nu au obtinut un drept la plata pentru perioada de referinta 01.04.2015 – 29.02.2016:

 • a) copie de pe cel putin un contract cu un cumparator, valabil pe o perioada de minimum 6 luni, insotita de copii de pe cel putin o factura sau de pe cel putin o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din perioada de referinta 01.03.2016 – 28.02.2017, pentru producatorul care efectueaza livrare de lapte.
 • b) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul persoana fizica ce efectueaza vanzare directa a laptelui.
 • c) copie de pe avizul de insotire a marfii si de pe dispozitia de incasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat in perioada de referinta 01.03.2016 – 28.02.2017, pentru producatorul care efectueaza vanzarea directa a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridica.
 • d) copie de pe factura /bonuri fiscale de vanzare directa a laptelui in perioada de referinta 01.03.2016 – 28.02.2017. pentru PFA, 11, IF si SC.

1.2 fermierii inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte, care nu au solicitat (ANT 7) in anii de cerere 2013 – 2016

 • a) copia de pe dovada de inregistrare a solicitantului in sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum si a cantitatilor de lapte livrate si/sau vandute direct in anul de cota de referinta

II. Ajutor national tranzitoriu – schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne (ANT8)

 • – copie de pe pasaportul fiecarui animal pentru care se solicita aceasta schema/copie de pe documentele care atesta iesirile din efectiv pentru fiecare animal pentru care se solicita aceasta schema. dupa caz, in cazul exploatatiilor infiintate in perioada 01.03.2016 – 28.02.2017 si/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de prima in anii anteriori.

III. Sprijin cuplat, acordat fermierilor activi, in functie de efectivul de animale determinate / kg gogosi crude determinate solicitat/e de beneficiar, din urmatoarele categorii:

Bivolite de lapte

 • – copia de pe pasaportul fiecarei bivolite de lapte,
 • – adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului Genealogic al rasei prin care se confirma inscrierea bivolitelor, pentru care se solicita sprijin cuplat, in Registrul genealogic al rasei, avizata de ANZ, dupa caz.

Ovine reproductie

 • – adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului Genealogic al rasei, prin care se confirma inscrierea femelelor ovine si/sau a berbecilor de reproductie, pentru care se solicita sprijin cuplat, in Registrul genealogic al rasei, avizata de ANZ. dupa caz.

Ovine productie

 • – copie certificat de origine care atesta ca berbecul este din rasa specializata.

Caprine reproductie

 • – adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului Genealogic al rasei, prin care se confirma inscrierea femelelor caprine si/sau a tapilor de reproductie, pentru care se solicita sprijin cuplat, in Registrul genealogic al rasei, avizata de ANZ, dupa caz.

Caprine productie

 • – copie certificat de origine care atesta ca tapul este din rasa specializata

Taurine din rase de carne si metisii acestora

 • – copie de pe pasaportul fiecarei vaci din rase de carne si vaci metise cu rase de carne apentru care se solicita SCZ.
 • – pentru taurul din rase de carne si tineretul mascul/femel din rase de carne si metis cu rase de carne, existent in exploatatie la data depunerii cererii, copia pasaportului fiecarui animal.
 • – pentru taurul din rase de carne si tineretul mascul/femel din rase de carne si metis cu rase de carne, care nu este prezent in exploatatie la data depunerii cererii, copia documentului care atesta iesirea fiecarui animal din exploatatie, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 40/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • – pentru taurul din rase de carne. vaca din rasa de carne si vaca metisa cu rasa de carne, adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei. care certifica inscrierea in Registrul genealogic al rasei, avizata de catre ANZ dupa caz;
 • – pentru toate animalele pentru care se solicita sprijin cuplat-categoria taurine din rase de carne si metisii acestora, adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei, care certifica rasele de carne si metisii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine. buletinele de insamantari artificiale/adeverintele de monta naturala, avizata de catre ANZ dupa caz.

Vaci de lapte

 • – copie de pe pasaportul fiecarei vaci de lapte pentru care se solicita SCZ;
 • – adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirma inscrierea vacilor de lapte. pentru care se solicita SCZ, in Registrul genealogic al rasei, avizata de ANZ. dupa caz;
 • – pentru livrarea sau vanzarea directa a laptelui si produselor lactate:

(i) copie de pe cel putin un contract cu un prim-cumparator, valabil pe o perioada de minimum 6 luni, insotita de copii de pe cel putin o factura fiscala sau de pe cel putin o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul care efectueaza livrare de lapte;
(ii) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul persoana fizica ce efectueaza vanzare directa a laptelui si a produselor lactate;
(iii) copie de pe avizul de insotire a marfii si de pe dispozitia de incasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producatorul care efectueaza vanzarea directa a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridica:
(iv) copie de pe factura fiscala/bonuri fiscale de vanzare directa a laptelui si a produselor lactate pentru PFA, II, IF si SC.

Viermi de matase

 • – copia contractului de livrare cu o unitate de procesare/un operator din domeniu.

Modificari Sprijin Cuplat Zootehnic (SCZ)

SCZ pentru vacile de lapte se solicita de catre fermierii activi pentru un efectiv cuprins intre 10 si 250 capete vaci de lapte inclusiv, pe beneficiar, cu exceptia celor din localitatile din zona montana prevazute in „Ghid-informativ-MMC-zoneeligibile.xlsx” pentru Programul National de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2014 – 2020 pentru care se solicita SCZ pentru un efectiv cuprins intre 5 si 250 capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, care nu au beneficiat de schema prevazuta la art. 74, in anii anteriori, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

O modificare fata de anul trecut reprezinta majorarea varstei maxime, de la 8 la 10 ani, la data-limita de depunere a cererii unice de plata, fara penalizari. De asemenea, ca sa fie eligibil, crescatorul trebuie sa demonstreze ca efectivul este inscris in Registrul genealogic al rasei.

Beneficiarii cu un efectiv de peste 250 capete vaci lapte beneficiaza de SCZ calculat la maxim 250 capete vaci lapte.

Pentru sprijinul cuplat la ovine, efectivul eligibil in zona non-montana este intre 150 – 500 capete de femela ovine si/sau berbeci inclusiv. Pentru zona montana efectivul eligibil este intre 60 – 500 capete. Important de precizat este ca fermierii care detin un efectiv eligibil de peste 500 capete vor primi subventia calculata pentru maximum 500 capete.

Subventii pentru agromediu, agricultura ecologica si zone cu constrangeri naturale

Masura 10 – Agro-mediu si clima:

 •  Pachetul 1 – pajisti cu inalta valoare naturala (HNV);
 •  Pachetul 2 – practici agricole traditionale (aplicat numai in combinatie cu Pachetul 1); varianta 2.1 – lucrari manuale pe pajisti permanente utilizate ca fanete, varianta 2.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti permanente utilizate ca fanete.
 •  Pachetul 3 – pajisti importante pentru pasari; sub-pachetul 3.1 – Crex crex: varianta 3.1.1 – lucrari manuale pe pajisti importante pentru Crex crex, varianta 3.1.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti importante pentru Crex crex si sub-pachetul 3.2 – Lanius minor si Falco vespertinus: varianta 3.2.1 – lucrari manuale pe pajisti importante pentru Lanius minor si Falco vespertinus, varianta 3.2.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti importante pentru Lanius minor si Falco vespertinus.
 •  Pachetul 4 – culturi verzi;
 •  Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbarilor climatice;
 •  Pachetul 6 – pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.): varianta 6.1 – lucrari manuale pe pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.), varianta 6.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.).
 •  Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu (Branta Ruficollis);
 •  Pachetul 8 – cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon.

Pentru a putea beneficia de sprijin prin pachetele 1, 2, 3, 5, 6 si 7 ale acestei masuri, parcelele trebuie sa fie situate intr-un UAT eligibil, asa cum este stabilit in PNDR 2014-2020. In acest sens, va rugam sa consultati hartiile si listele cu UAT-urile eligibile afisate la centrele judetene/locale.

Masura 11 – Agricultura ecologica:

Submasura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica:

 • Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) aflate in conversia la agricultura ecologica,
 • Pachetul 2 – legume aflate in conversia la agricultura ecologica,
 • Pachetul 3 – livezi aflate in conversia la agricultura ecologica,
 • Pachetul 4 – vii aflate in conversia la agricultura ecologica,
 • Pachetul 5 – plante medicinale si aromatice aflate in conversia la agricultura ecologica,
 • Pachetul 6 – pajisti permanente aflate in conversia la agricultura ecologica: sub-pachetul 6.1 (zone neeligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 si P6), sub-pachetul 6.2 (zone eligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 si P6, dar parcele fara angajament M.10).

Submasura 11.2 – Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica:

 • Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) certificate in agricultura ecologica,
 • Pachetul 2 – legume certificate in agricultura ecologica,
 • Pachetul 3 – livezi certificate in agricultura ecologica,
 • Pachetul 4 – vii certificate in agricultura ecologica,
 • Pachetul 5 – plante medicinale si aromatice certificate in agricultura ecologica,
 • Pachetul 6 – pajisti permanente certificate in agricultura ecologica: sub-pachetul 6.1 (zone neeligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 si P6) si sub-pachetul 6.2 (zone eligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 si P6, dar parcele fara angajament M.10).

Pentru a putea beneficia de sprijin prin sub-pachetele 6.1 si 6.2 ale M11.1 si M11.2, parcelele tre-buie sa fie situate intr-un UAT eligibil, asa cum este stabilit in PNDR 2014-2020. In acest sens, va rugam sa consultati hartiile si listele cu UAT-urile eligibile afisate la Centrele judetene/locale.

Masura 13 – Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau alte constrangeri specific:

 • Sub-masura 13.1 – Plati compensatorii in zona montana;
 • Sub-masura 13.2 – Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale semnificative;
 • Sub-masura 13.3 – Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri specifice.

Pentru a putea beneficia de sprijin prin aceasta masura parcelele trebuie sa fie situate intr-un UAT eligibil, asa cum este stabilit in PNDR 2014 – 2020. In acest sens va rugam sa consultati hartiile si listele cu UAT-urile eligibile afisate la Centrele judetene/locale.

Masura 214 – plati de agro-mediu

 • Pachetul 1 – pajisti cu inalta valoare naturala (HNV);
 • Pachetul 2 – practici agricole traditionale (aplicat numai in combinatie cu Pachetul 1);
 • Pachetul 3 – pajisti importante pentru pasari – sub-pachetul 3.1 – Crex crex si sub-pachetul 3.2 – Lanius minor si Falco vespertinus.
 • Pachetul 4 – culturi verzi;
 • Pachetul 5 – agricultura ecologica: varianta 5.1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) certificate in agricultura ecologica, varianta 5.2 – legume certificate in agricultura ecologica, varianta 5.3 – livezi certificate in agricultura ecologica, varianta 5.4 – vii certificate in agricultura ecologica, varianta 5.5 – plante medicinale si aromatice certificate in agricultura ecologica,
 • Pachetul 6 – pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.);
 • Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu (Branta Ruficollis).

In ce priveste angajamentele incheiate in cadrul Masurii 214 – Plati de Agro-mediu din PNDR 2007 – 2013, acestea trebuie implementate pana la finalizarea celor 5 ani de angajament. Anul 2017 este ultimul an de implementare a angajamentelor demarcate in anul 2013, aflate in derulare in cadrul Masurii 214.

APIA le reaminteste fermierilor ca trebuie sa solicite sprijinul aferent schemei de plata / ajutorului national / masurii de sprijin dorite si sa semneze toate paginile cererii unice de plata. De asemenea, este foarte important ca agricultorii sa solicite numarul de inregistrare si sa-l pastreze.

De asemenea, APIA solicita fermierilor sa respecte programarea stabilita si sa se prezinta la oficiile Agentiei de Plati, pentru depunerea cererii, la data notata in invitatie.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE