START: 100.000 lei, finanțare nerambursabilă pentru tinerii care vor să dezvolte o afacere

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism a lansat astăzi, 17 martie 2014, Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START.

Perioada de înscriere online este cuprinsă între 17.03.2014, ora 10.00, şi 26.03.2014, ora 20.00.

Alocaţia financiară nerambursabilă reprezintă maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, în limita a 100.000 lei/beneficiar. Punctajul minim pentru finanţarea planurilor de afaceri în cadrul programului este de 50 puncte iar punctajul maxim ce se poate obţine este de 100 de puncte.

Bugetul alocat Programului START pe anul 2014 este de 13.000.000 lei. Prin implementarea programului START în anul 2014 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 130 de beneficiari.

Criterii eligibilitate pentru societăţile comerciale:

  • IMM-uri organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri;
  • au capital social integral privat;
  • nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori;
  • au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completării online a planului de afaceri şi obiectul de activitate pe care accesează este eligibil în cadrul Programului;
  • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, nici pentru sediul social, nici pentru toate punctele de lucru;
  • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
  • nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile “Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate”, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.

Procedura de înscriere în Programul START

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare.

După confirmare aplicaţia de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea on-line a planului de afaceri şi   încarcarea în aplicaţie a documentelor solicitate conform anexei nr. 1 la prezenta procedură. În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile calendaristice de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. În cazul în care nu sunt completate coerent şi cu detalii toate punctele şi subpunctele din cadrul fiecărei secţiuni a planului de afaceri, aplicantul va primi scrisoare de respingere.

Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent la transmiterea de către aplicanţi a secțiunilor din aplicaţia software conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi al eligibilităţii  fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi al eligibilității  este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

În momentul salvării şi trimiterii datelor înregistrate în aplicaţie în cadrul planului de afaceri online, solicitantul va avea disponibilă opţiunea de tipărire a datelor înregistrate în aplicaţie. Aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării şi cu datele corespunzătoare, completate de către acesta, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului imediat după trimiterea datelor.

Admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului, activitatea pe care accesează programul, locaţia implementării proiectului, numărul locurilor de muncă existente la data înscrierii on-line şi data şi ora înregistrării, conform principiului „primul venit-primul servit”, în această ordine.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE