Se reorganizează Sistemul Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor

Facebook
Twitter

Va fi înfiinţată Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, prin preluarea personalului DGSNACP și a unui număr de 40 de posturi, care se asigură prin suplimentarea numărului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Direcția Generală Sistemul Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor (DGSNACP), din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, are în prezent 27 de posturi (funcționari publici și personal contractual) și va fi desființată, potrivit notei de fundamentare a unui proiect de hotărâre de Guvern.

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor va prelua și patrimoniul constituit în cadrul SNACP – parte din acesta fiind inclus în infrastructura critică națională, precum și dotările, aparatura și echipamentele necesare funcționării, precum și bugetul necesar operaționalizării SNACP. Pentru activităţile specifice de implementare, inspecţii şi control, gestiune economico-administrativă, precum şi pentru activităţile interinstituţionale, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor se impune să aibă în dotare un număr de 7 autovehicule de intervenţie, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul. Suplimentarea numărului de autovehicule, cu unul față de cele existente în prezent, se datorează faptului că, din anul 2015, urmează să intre în exploatare operațională Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină (UCCG) Moldova 2 Vrancea.

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor va avea în subordine structuri fără personalitate juridică organizate la nivel regional și zonal: Centre Zonale de Coordonare, unități de combatere a căderilor de grindină, unități de creștere a  precipitațiilor, grupuri de combatere independente, precum și alte unități din domeniu ce se vor construi ca urmare a progresului tehnico-științific.

Conducerea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor se asigură de către un președinte cu rang de directorul general și de un vicepreședinte cu rang de director general adjunct, funcționari publici, numiți prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Toate atestatele, licențele, actele și documentele oficiale elaborate de MADR în implementarea SNACP și pentru reglementarea domeniului intervențiilor active în atmosferă își păstrează valabilitatea până la data expirării, conform prevederilor legale în baza cărora au fost emise. Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor se subrogă în drepturi și obligații în toate relațiile contractuale stabilite de MADR în implementarea SNACP și pentru reglementarea domeniului intervențiilor active în atmosferă.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE