Reguli noi privind registrul agricol!

Facebook
Twitter

Legislatia privind intocmirea si pastrarea registrului agricol urmeaza sa fie schimbata. Astazi, in cadrul Comisiei pentru Agricultura din Camera Deputatilor, a fost dezbatut proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol.

Potrivit proiectului de lege, registrul agricol se intocmeste in format electronic, pe fiecare localitate componenta a unitatii administrativ-teritoriale. In cazul unitatilor administrativ-teritoariale, unde nu s-a trecut la gestionarea registrului agricol in format electronic, se poate face si pe hartie.

Consiliul local, la propunerea primarului, aproba modul de intocmire a registrului agricol, pe suport hartie sau in format electronic, potrivit capacitatii administrative de care dispune.

O alta mentiune precizeaza ca incepand cu 1 ianuarie 2017 registrul agricol se va intocmi doar in format electronic.

Terenurile, cu sau fara constructii, situate in intravilanul localitatilor sau in extravilan, care sunt inscrise in cartea funciara, se inscriu in registrul agricol, identificandu-se prin numarul cadastral sau topografic si numarul de carte funciara, dupa caz.

La completarea registrului agricol cu datele privind efectivele de animale participa un medic veterinar oficial din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta animalelor judetene si/sau un zootehnist de la centrele agricole comunale, precum si un medic veterinar de libera practica imputernicit sa efectueze unele activitati sanitar veterinare. Acestia au obligatia punerii la dispozitia primariilor a informatiilor privind efectivele de animale detinute de persoanele fizice sau juridice, in vederea corelarii cu datele din registrele agricole.

Termenele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt:

  • – intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie pentru datele anuale privind terenul aflat in proprietate/folosinta, utilajele si instalatiile pentru agricultura, efectivele de animale existente in gospodarie etc.
  • – intre 1 si ultima zi lucratoare din mai pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv.

Atat in cazul cladirilor, cat si al terenurilor, daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala se inscriu suprafetele care corespund realitatii.

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 de lei la 500 de lei, in cazul persoanelor fizice, respectiv cu amenda de la 300 de lei la 1.500 de lei, in cazul persoanelor juridice, urmatoarele fapte:

  • – refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor imputernicite documente
  • – refuzul de a asigura accesul persoanelor imputernicide de primar de a constata la fata locului situatia reala.
  • – nedeclararea la termen a datelor pentru registrul agricol

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE