Regulamentul de selectie a proiectelor cu fonduri europene PNDR a fost modificat

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site Ordinul 987 din 08.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor pentru proiectele aferente masurilor din PNDR 2014-2020.

Va prezentam principalele reglemetari din documentul oficial.

Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor se stabileste in corelare cu respectarea unui termen de cel putin 7 zile calendaristice de la publicarea pe site-ul AFIR a ghidului solicitantului si a documentelor de procedura aferente, in forma finala.

Termenul de evaluare lunara/trimestriala a proiectelor este, dupa caz, de maximum 35, respectiv 90 de zile lucratoare de la sfarsitul lunii/trimestrului respectiv. Termenul se poate prelungi cu 10 zile lucratoare daca sunt in evaluare proiecte pentru doua sau mai multe sub-masuri.

Pentru realizarea selectiei lunare/trimestriale a proiectelor se analizeaza daca valoarea publica, exprimata in euro, a proiectelor eligibile ce intrunesc pragul de calitate lunar/trimestrial este situata sub sau peste alocarea disponibila pentru selectia lunara/trimestriala.

Cand valoarea publica totala a proiectelor eligibile care au indeplinit pragul de calitate lunar/trimestrial se situeaza sub alocarea disponibila lunara/trimestriala, AFIR aproba finantarea tuturor proiectelor eligibile care au intrunit pragul de calitate lunar/trimestrial.

Cand valoarea publica totala a proiectelor eligibile care au indeplinit pragul de calitate lunar/trimestrial se situeaza peste alocarea disponibila pentru selectia lunara/trimestriala AFIR analizeaza listele proiectelor si procedeaza conform instructiunilor din ghidul solicitantului privind selectia proiectelor.

Contestatiile pot fi depuse incepand cu momentul publicarii Raportului de Selectie lunar/trimestrial/final pe pagina de internet AFIR. Aplicantii care au depus proiecte in cadrul unei sesiuni continue pentru care a fost intocmit un raport de selectie lunar/trimestrial/final au la dispozitie 5 zile lucratoare de la postarea pe pagina de internet AFIR a Raportului de Selectie lunar/trimestrial/final pentru a depune contestatii cu privire la rezultatul evaluarii.

Termenul de solutionare a contestatiilor de catre Comisie este de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora la secretariatul DGDR-AM PNDR. Termenul se poate prelungi cu 7 zile lucratoare daca Comisia solicita reverificarea unei/unor contestatii de catre AFIR nivel central si cu 10 zile lucratoare in cazul in care cel putin un membru al Comisiei este convocat pentru analiza contestatiilor pentru doua sau mai multe sub-masuri.

In termen de 3 zile lucratoare de la publicare raportului de contestatii lunar/trimestrial, AFIR intocmeste Raportul de Selectie aferent etapei pentru care au fost finalizate contestatiile conform Anexei nr. 3, doar in situatia in care Raportul de selectie lunar/trimestrial respectiv contine proiecte eligibile fara finantare. Altfel, alocarea disponibila calculata conform alin. 2, va reintregi alocarea disponibila aferenta etapei unde exista proiecte eligibile fara finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE