Proiect: sprijin de 200 de euro/ha pentru cultivatorii de cartofi

Facebook
Twitter

In acest an, cultivatorii de cartofi vor putea obtine un sprijin de 200 de euro/ha, printr-o schema de ajutor de minimis elaborata de Ministerul Agriculturii.

Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis pentru anul 2022 sunt de maximum 15 milioane de lei, reprezentand echivalentul in lei al sumei de 3 milioane de euro, acestea fiind asigurate din bugetul acestui an al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

„Schema de ajutor de minimis se acorda intreprinderilor/intreprinderilor unice care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, pentru sustinerea productiei de cartof de consum, pe intreg teritoriul Romaniei in anul 2022, respectiv: producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator emis in baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol; producatorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008; producatorilor agricoli persoane juridice”, se arata in proiect.

Citeste si: APIA: incep inscrierile pentru Programul National Apicol. Cine poate beneficia de subventie?

Potrivit proiectului, cei care vor sa beneficieze de aceste ajutoare de minimis trebuie, in primul rand, sa solicite acest ajutor si sa utilizeze o suprafata cultivata cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcata la loc vizibil cu o placa-indicator, pe care sa se gaseasca inscriptia „Program sustinere a productiei de cartof de consum, anul, beneficiar numarul, Directia Agricola Judeteana/a Municipiului Bucuresti/a Municipiului”.

De asemenea, beneficiarii ajutorului trebuie sa obtina o productie de minimum 15 tone/ha de pe suprafata prevazuta, din care sa comercializeze cel putin 6 tone/ha pana la data de 29 noiembrie a anului de cerere, iar restul productiei sa o depoziteze; sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu cartof de consum, in anul 2022; sa faca dovada productiei minime realizate prin documente justificative, in functie de forma de organizare.

Valorificarea productiei prevazute se face in perioada 6 iunie – 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Conform proiectului MADR, dovada obtinerii productiei de cartof o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare/documente prin care se face dovada depozitarii. Documentele prin care se face dovada depozitarii pot fi: fisa de magazie, nota de intrare receptie, contract de custodie, pentru beneficiarii prevazuti in proiect.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima sub forma unei subventii, conform Regulamentul de minimis in sectorul agricol, si se acorda beneficiarilor care indeplinesc conditiile prevazute in proiect.

„Valoarea maxima in euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acorda beneficiarilor este de 200 euro/ha si se plateste in lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de Banca Centrala Europeana la data de 30 septembrie 2021, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C nr.323 din 1 octombrie 2021, pentru schema de ajutor de minimis (…).

Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis prevazute de prezenta hotarare sunt in suma 15.000 mii lei, reprezentand echivalentul a maximum 3.000 mii euro si se asigura din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2022,”, se mentioneaza in document.

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 20.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de inscriere in program si in cele doua exercitii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol.

Plata se acorda proportional cu suprafata efectiv cultivata.

Sumele reprezentand ajutoare de minimis se acorda pentru suprafata cultivata prevazuta si se platesc beneficiarilor intr-o singura transa, in anul 2022.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE