Program de reconversie și plantare pentru pomicultura

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Din 2014 se va da startul unui program de reconversie şi replantare pentru pomicultura, similar celui din viticultura. Obiectivul autorităților este să se ajungă la 200.000 de hectare cu livezi până în 2020, prin sprijinirea sectorului de pomicultura ecologica și a tinerilor fermieri, conservarea soiurilor naționale și creșterea competitivității.

“Având în vedere succesul de aici (viticultura, n.r.) vom avea un program de reconversie şi replantare pe pomicultura pentru că livezile sunt îmbătrânite şi avem nevoie de o revigorare ca să putem ajunge la producţia de fructe pe care o aveam la un moment dat”, a declarat recent ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin.

Șeful MADR a subliniat faptul că, pe lângă întinerirea livezilor, in pomicultura este nevoie și de dezvoltarea părții de procesare şi de depozitare, România fiind deficitară in pomicultura la aceste capitole. Dacă producția agricolă ar putea fi procesată în țară, fermierii ar obține profituri mai mari, potrivit unui raport al Federaţiei Internaţionale a Mişcărilor din Agricultura Ecologica (IFOAM). Totodată, pentru a putea negocia prețuri mai bune, fermierii ar trebui să se asocieze.

În ceea ce privește valoarea fondurilor europene de care va dispune pomicultura din romania, ministrul Daniel Constantin a precizat că programul este încă în faza de discuții, deci nu poate fi înaintată nicio sumă.

Programul de restructurare din pomicultura este planificat să răspundă tuturor problemelor sectorului, cu o componentă de plantare şi, mergând pe filieră, până la organizare, depozitare, condiţionare, marketing, valorificare etc. Practic, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) va funcționa subprogramul tematic din pomicultura.
Conform proiectului propus de autoritățile române, sumele alocate pentru acest subprogram din pomicultura vor putea fi folosite pentru:

 • înfiinţarea plantaţiei,
 • producţia de material săditor,
 • sistemul de susţinere şi de irigaţii,
 • dotarea cu utilaje,
 • depozitarea şi procesarea producției.

Beneficiarii fondurilor europene alocate pomiculturii vor veni cu mai mulți bani de acasă. Adică vor trebui să asigure finanțarea pentru jumătate din valoarea proiectului.

Cabinetul comisarului european pentru agricultură a prezentat o schemă de aplicare a programului de reconversie în pomicultura, structurat pe patru pachete, după cum urmează:

 • Pachetul I – Creşterea suprafeţelor de plantaţie tânără şi modernizarea fermelor pomicole, precum şi prezervarea şi valorificarea bazei genetice autohtone.
 • Pachetul II – Creşterea organizării pe filieră şi stabilizarea veniturilor.
 • Pachetul III – Creşterea accesului producătorilor la servicii de instruire, consiliere de specialitate şi participarea la acţiuni de cooperare în vederea inovării.
 • Pachetul IV – Diversificarea activităţilor în fermele pomicole.

În cadrul primului pachet vor fi incluse şase măsuri ce au ca scop final dezvoltarea unui sector pomicol competitiv:

  1. măsura care se referă la creşterea competitivităţii economice şi de mediu în toate tipurile de plantaţii (superintensive, intensive, extensive şi ecologice in pomicultura); prin această măsură pot fi finanţate mai multe activităţi, printre care reconversia plantaţiilor, renovarea sau construcţia clădirilor specializate, reabilitarea pepinierelor sau a institutelor de cercetare, investiţii în cercetare şi inovare, lucrări de ameliorare a solului, achiziţionarea sistemelor de susţinere din plantaţii, a sistemelor de irigaţii, utilaje aferente înfiinţării, întreţinerii şi recoltării, lucrări de amenajare a solului etc.;
  2. măsura care vizează restructurarea/modernizarea fermelor pomicole prin: achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor pentru condiţionare, răcire, conservare, sortare, ambalare în fermă şi transport; echipamente de prelucrare a fructelor, ambalare şi transport; renovarea clădirilor specializate; realizarea/reabilitarea infrastructurii din ferme (drumuri de acces, furnizarea energiei, gestionarea apelor); realizarea structurilor de comercializare directă;
  3. măsura pentru instalarea tinerilor agricultori care să sprijine înnoirea generaţiilor din pomicultura (tinerii care se instalează sau preiau o fermă pomicolă vor primi o plată unică din fondurile alocate sectorului de pomicultura); – măsura privind investiţiile pentru dezvoltarea micilor exploataţii pomicole (se va aloca o plată unică pentru investiţiile în modernizarea, dezvoltarea şi diversificarea activităţii micilor ferme pomicole); – pentru pomicultura ecologica va fi alocată o plată anuală pe care o vor primi administratorii exploataţiilor pomicole care se supun unui proces de conversie de la agricultura convenţională la cea în regim ecologic, a celor nou înfiinţate în acest sistem, precum şi pentru menţinerea în acelaşi regim a exploataţiilor care au primit deja certificarea ecologica;
  4. măsura care se referă la „rezervarea şi valorificarea bazei genetice“ prin prezervarea livezilor tradiţionale, cu condiţia respectării normelor de igienă fitosanitară, protejarea şi valorificarea speciilor şi soiurilor tradiţionale, dezvoltarea interesului consumatorilor pentru fructele de altădată.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE