Procedura efectiva restituire a timbrului de mediu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In Monitorul Oficial din 12 aprilie 2016 au fost publicate noi reguli privind procedura de restituire a taxei de mediu platita pentru autovehicule.

La finele anului trecut, prin OUG nr. 40/2015 a fost modificata OUG nr. 9/2013, ocazie cu care s-a stabilit dreptul contribuabilului la restituirea unor sume reprezentand plati efectuate pentru inmatricularea autoturismelor.

„De-a lungul timpului, aceste plati au avut mai multe denumiri cum ar fi taxa speciala, taxa de prima inmatriculare, timbru de mediu. Desigur, nu toate aceste plati sunt supuse retituirii, ci numai cele de la art. 7,9 si 12 din OUG nr. 9/2013. In ciuda faptului ca a fost adoptata prevederea normativa pentru restituire, nu s-a putut face o restituire efectiva pentru ca nu au fost aprobate procedurile practice si formularele necesare”, arata consultantul fiscal Adrian Benta.

OpANAF nr. 1154/2016 adopta formularele, aduce cateva precizari foarte importante si pune in aplicare modul de restituire al sumelor.

Cererea de restituire poate fi depusa intr-un termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intrat in vigoare OUG nr. 40/2015. Practic, cererea poate fi depusa pana la data de 31 decembrie 2020.

Termenul de solutionare a cererii contribuabilului este de 45 zile de la data depunerii cererii la organul fiscal competent. Cererea trebuie sa fie depusa impreuna cu documentele justificative.

Daca sunt necesare informatii suplimentare, autoritatea fiscala notifica contribuabilul iar acesta are un termen de 60 zile pentru a prezenta documentele suplimentare. Nedepunerea in acest termen a documentelor solicitate conduce la respingerea cererii de restituire.

Beneficiarii cererii sunt persoanele fizice sau juridice respectiv persoanele fizice ce desfasoara activitati independente ce au achizitionat autoturismele si au achitat aceasta taxa.

In cazul autovehiculelor achizitionate prin contracte de leasing este indeptatit la restituirea taxei utilizatorul – persoana ce a dobandit autovehicului in baza acestui tip de contract.

La cererea de restituire se vor anexa urmatoarele documente:

  1. actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, impreuna cu imputernicirea data acestuia, in copie;
  2. documentul care atesta plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
  3. copia carţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora.

Pentru achizitiile de autovehicule avand ca documente de finantare contractele de leasing se vor prezenta si aceste contracte.

In situaţia in care persoana fizica sau juridica ce solicita restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dupa caz, nu deţine documentul care atesta plata, autoritatile vor proceda la verificarea plaţii.

Fac obiectul restituirii dobanzile calculate pana la data platii integrale, iar sumele de restituit vor fi actualizate cu indicele preturilor de consum.

In cazul in care restituirea a fost generata de decizia instantei de judecata ce acorda contribuabilului cheltuieli de judecata se vor achita si aceste sume.

Termenul de restituire este de 5 ani iar platile se vor face prin stabilirea de catre organul fiscal a unui grafic de plata.

Platile se fac anual iar data platii fiecarei transe se stabileste astfel:

  • pentru cererile de restituire depuse in primul semestru al fiecarui an, restituirea transei se va face in luna aprilie din urmatorii 4 ani;
  • pentru cererile de restituire depuse in al doilea semestru al fiecarui an, perioada de restituire a transei este luna noiembrie a fiecaruia dintre urmatorii 4 ani.

Legiuitorul a precizat expres ca prin transa anuala se intelege 20% din sumele aprobate la restituire. In opinia noastra, procedura de restituire ar trebui revazuta, cel putin din punct de vedere matematic.

Daca un contribuabil inregistreaza datorii la bugetul de stat, din sumele de restituit se vor stinge aceste datorii si ulterior se va efectua restituirea.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE