Prevederi importante despre platile pe agromediu

Facebook
Twitter

Fermierii care au dreptul la plata unica pe suprafata aplica in mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile urmatoarele practici agricole benefice pentru clima si mediu: diversificarea culturilor; mentinerea pajistilor permanente existente; prezenta unei zone de interes ecologic pe suprafata agricola.

Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu se acorda fermierilor care aplica practicile prevazute mai sus, in functie de specificul exploatatiei si/sau structura culturilor.

Fermierii care practica sistemul de agricultura ecologica si detin un document justificativ emis de un organism de inspectie si certificare aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in conformitate cu art. 29 alin.(1) din Regulamentul (CE) 834/2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, beneficiaza implicit de plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu pentru suprafetele in conversie sau certificate ale exploatatiei, utilizate pentru productia ecologica.

Fermierii care au intreaga exploatatie ocupata cu culturi permanente beneficiaza implicit de plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu.

Fermierii ale caror exploatatii se afla integral sau partial in zone care fac obiectul Directivei 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica,al Directivei 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei sau al Directivei 2009/147/CE din 30 noiembrie 2009 privind conservarea pasarilor salbatice au dreptul la plata mentionata in prezentul capitol, cu conditia sa aplice practicile mentionate in prezentul capitol, in masura in care practicile respective sunt compatibile, in exploatatia in cauza, cu obiectivele directivelor mentionate.

Fermierii care desfasoara activitate agricola in zonele de protectie integrala si zonele de conservare durabila (zonele-tampon) din parcurile nationale si naturale pe care se pot desfasura activitati agricole enumerate mai sus, trebuie sa respecte masurile impuse in planul de management al ariei protejate sau setul de masuri de conservare stabilite de catre administratorii ariilor naturale protejate respective.

Inspectorii APIA care efectueaza controlul pe teren verifica daca activitatea agricola desfasurata respecta prevederile cuprinse in planul de management al ariei protejate sau setul de masuri de conservare stabilite de catre administratorii ariilor naturale protejate, precum si daca practicile agricole benefice pentru clima si mediu sunt compatibile cu prevederile anterior mentionate.

Diversificarea culturilor consta in existenta mai multor culturi pe terenul arabil, in functie de suprafata, dupa cum urmeaza:

a) cel putin doua culturi diferite pe suprafetele cuprinse intre 10 ha si 30 ha, iar cultura preponderenta sa acopere maximum 75 % din terenul arabil;

b) cel putin trei culturi diferite pe suprafetele de peste 30 ha, iar cultura preponderenta sa acopere maximum 75 % din terenul arabil, respectiv doua culturi preponderente sa acopere impreuna maximum 95 % din terenul arabil;

c) prin exceptie de la prevederile lit. a) si b) in cazul in care suprafata de teren arabil este cultivata in proportie de peste 75% cu iarba sau alte plante erbacee sau este parloaga, cultura preponderenta de pe restul suprafetei arabile trebuie sa ocupe maxim 75 % din terenul arabil ramas.

In sensul celor de mai sus sunt asimilate urmatoarele: a) o cultura a oricaruia dintre genurile definite in clasificarea botanica a culturilor; b) un teren lasat parloaga; c) iarba sau alte plante furajere erbacee; d) culturile de toamna si cele de primavara sunt considerate culturi distincte, chiar daca apartin aceluiasi gen.

Sunt exceptate de la diversificarea culturilor exploatatiile in cazul in care:

a) intreaga suprafata este acoperita cu culturi aflate sub apa o mare parte a ciclului de productie;

b) peste 75 % din terenul arabil este utilizat pentru productia de iarba sau alte furaje erbacee, este teren lasat parloaga sau face obiectul unei combinatii intre aceste utilizari, cu conditia ca suprafata arabila care nu face obiectul acestor utilizari sa fie de maxim 30 ha;

c) peste 75 % din suprafata agricola eligibila este pajiste permanenta, este utilizata pentru productia de iarba sau alte furaje erbacee sau pentru culturi aflate sub apa o mare parte a ciclului de cultura sau face obiectul unei combinatii intre aceste utilizari, cu conditia ca suprafata arabila care nu face obiectul acestor utilizari sa fie de maxim 30 ha.

d) peste 50 % din suprafata arabila declarata in anul de cerere curent nu a fost declarata de fermier in cererea sa unica de plata din anul anterior si in cazul in care, pe baza unei comparatii geospatiale a parcelelor solicitate in cererea unica de plata din anul curent, se constata ca intregul teren arabil este cultivat cu o cultura diferita fata de cea din anul calendaristic anterior.

Perioada care trebuie luata in considerare pentru calcularea proportiilor privind diversificarea culturilor este mai – septembrie a anului de cerere.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE