Povestea unei tinere femei care a pus pe picioare o afacere în agricultură cu fonduri europene nerambursabile

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Prin proiectul finanțat prin Axa 3 a Programului Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi”, Oana-Maria Tudorache a achiziționat utilaje pentru prestări servicii în agricultură, beneficiind de o finanțare nerambursabilă din fonduri europene în valoare de aproape 75.000 de euro.

În contextul în care numărul microîntreprinderilor din spațiul rural este mic, iar nivelul câștigurilor obținute din serviciile prestate de ele este redus, realizarea proiectului finanțat cu fonduri europene nerambursabile gestionat de Oana-Maria Tudorache vine în întâmpinarea necesității înființării de noi microîntreprinderi, care vor revitaliza economia rurală prin crearea de locuri de muncă şi creşterea veniturilor.

Amplasarea investiției în mediul rural, într-o zonă de câmpie, în care agricultura este şi va rămâne ocupația de bază, asigură un nivel ridicat al cererii pentru activitatea propusă prin proiect, respectiv prestarea de servicii de mecanizare, fiind considerată oportună dotarea microîntreprinderii cu utilaje şi echipamente dintre cele mai performante.

Dosarul cererii de finanțare a fost depus în decembrie 2010, beneficiind de servicii specializate de consultanță, iar contractul de finanțare a fost semnat în 28 iunie 2011. Beneficiara autorizată ca întreprindere individuală are ca domeniu principal „Activități auxiliare pentru producția vegetală”-cod CAEN 0161.

Finanțarea nerambursabilă s-a ridicat la 74.970 de euro. Obiectivul proiectului derulat cu fonduri europene nerambursabile a fost în concordanță cu cel al măsurii: dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităților non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiționale.

De asemenea, aceasta și-a propus atingerea următoarelor obiective specifice: crearea şi menținerea locurilor de muncă în spațiul rural, crearea şi diversificarea serviciilor prestate de microîntreprinderi pentru populația rurală, înființarea de microîntreprinderi, precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol şi încurajarea inițiativelor de afaceri promovate în special de tineri şi femei.

Antreprenoarea şi-a propus crearea şi diversificarea serviciilor de mecanizare în mediul rural, astfel că proiectul derulat cu fonduri europene nerambursabile a vizat şi cumpărarea de echipamente pentru producerea energiei regenerabile prin realizarea unui sistem eficient de iluminat nocturn al obiectivului, pe baza unor stâlpi cu lămpi fotovoltaice, care acumulează energie solară ziua, o stochează în acumulatori şi o difuzează pe timpul nopții. Acest sistem funcționează independent de rețeaua electrică. Stâlpii pot fi instalați şi pe alte amplasamente, de exemplu acolo unde sunt executate serviciile de mecanizare pe suprafețe mai întinse şi unde este necesară staționarea utilajelor direct pe câmp.

Prin activitatea desfășurată, Oana-Maria Tudorache contribuie la diversificarea preocupărilor non-agricole în mediul rural, la promovarea ocupării forței de muncă (prin proiect au fost create trei locuri de muncă) şi la consolidarea potențialului uman, atât prin faptul că favorizează femeile şi tinerii, cât şi pentru că asigură asimilarea de noi competențe antreprenoriale, dobândirea de noi abilități şi furnizarea de noi servicii pentru populația rurală.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE