POPAM anunta lansarea unui nou apel de proiecte

Facebook
Twitter

Directia Generala Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM anunta lansarea celui de-al doilea apel pentru cereri de finantare in cadrul Masurii III.2 2 – Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii (inclusiv costuri de functionare si animare) – Selectarea Grupurilor de actiune locala pentru pescuit (FLAG-uri).

Aceasta masura se incadreaza in Prioritatea Uniunii 4 – Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale.

Perioada de depunere a proiectelor este 13 iulie 2017 – 11 septembrie 2017, iar cererile de finantare si documentele anexate pot fi introduse si respectiv atasate on line cu semnatura electronica in aplicatia electronica MySMIS 2014-2020, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Alocarea financiara totala pentru costurile de functionare si animare a prezentului apel este de 3.933.984,00 lei, echivalentul a 860.000,00 euro.

Valoarea maxima eligibila aferenta unei cereri de finantare, reprezentand costuri de functionare si animare (denumit in cadrul aplicatiei informatice SMIS 2014-2020 „proiect”) este de 1.829.760,00 lei (echivalentul a 400.000,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,5744 LEI/EUR, valabil in luna iulie 2017).

Detalii despre apelurile lansate se gasesc pe situl Autoritatii de Management, www.ampeste.ro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE