septembrie 20, 2021

PNDR: sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, 50.000 de euro. Cum se pot obtine banii

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pana la 31 iulie, agricultorii pot accesa fonduri europene nerambursabile pentru tineri fermieri in valoare de 50.000 de euro nerambursabil pe proiect, in cadrul Submasurii 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR).

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima data a tinerilor fermieri ca sefi/conducatori unici ai unei exploatatii agricole.

Solicitanti eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura sunt:

– Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;

– Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.

Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tanar fermier” inseamna o persoana cu varsta de pana la 40 de ani inclusiv (pana cel mult cu o zi inainte de a implini 41 de ani) la momentul depunerii Cererii, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii.

Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: exploatatia are o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO; exploatatia este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica; exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica prevazuta la depunerea Cererii de finantare a exploatatiei agricole pe durata de executie a proiectului cu mai mult de 15%. Prin exceptie, in cazul pepinierelor marja de fluctuatie de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nicio situatie, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate. In cazul exploatatiilor care detin animale, acestea vor fi in proprietatea persoanei autorizate/ societatii.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici;
  • detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO (valoare productie standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de finantare);
  • detine competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre conditiile care vor fi dezvoltate in sectiunea dedicata formarii profesionale la prezentul Ghid;
  • prezinta un Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole pentru care solicita sprijin prin intermediul acestei submasuri;
  • beneficiarul isi va stabili domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia, si locul de munca, in cazul in care este incadrat intr-o activitate salarizata, in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin, pana la momentul demararii implementarii Planului de Afaceri, aceasta fiind o preconditie a gestionarii eficiente a Planului de Afaceri – in cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita la momentul depunerii cererfii de finantare;
  • implementarea (demararea) Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
  • solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013) in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii;
  • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri);
  • in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor si conditia referitoare la existenta platformei de gunoi de grajd nu este indeplinita la momentul depunerii Cererii de finantare, Planul de afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu.

Sprijinul nerambursabil, de maximum 50.000 de euro, va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE