PNDR: Fonduri europene de 541 de milioane de euro disponibile pentru fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

AFIR primeste, incepand din 28 aprilie 2016, cereri pentru finantarea proiectelor de investitii in cadrul primei sesiuni de depunere a proiectelor prin intermediul Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), pentru anul 2016.

Solicitantii de fonduri europene pentru agricultura si dezvoltare rurala au la dispozitie peste 541 milioane de euro pentru submasurile lansate azi.

Solicitantii de finantare europeana nerambursabila pot depune in intervalul 28 aprilie – 31 octombrie 2016, proiecte pentru:

 • Investitii in exploatatii agricole (Submasura 4.1 – sM4.1),
 • Pentru instalarea tinerilor fermieri (Submasura 6.1 – sM6.1)
 • Pentru dezvoltarea fermelor mici (Submasura 6.3 – sM6.3).

Sesiunea anuala continua de primire a proiectelor este deschisa in intervalul 28 aprilie 2016, ora 12.00 – 31 octombrie 2016, ora 16.00 pentru sM 4.1, sM 6.1 si sM 6.3.

In acest an se deschid pentru prima oara Submasura 16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectorul agricol”si Submasura 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectorul pomicol”. Pentru aceste 2 submasuri, sesiunea de depunere se desfasoara intre 28 aprilie 2016, ora 12.00 si 31 iulie 2016, ora 16.00.

Modalitatea de depunere a proiectelor este cea on-line pe pagina oficiala a Agentiei www.afir.info pentru sM 4.1, sM 6.1, sM 16.4, sM 16.4a.

Solicitarile de finantare prin sM 6.3 se depun in format tiparit si electronic la sediile Oficiilor Judetene ale AFIR in zilele lucratoare ale saptamanii in intervalul orar 09:00 – 14:00 si in ultima zi a sesiunii (31 octombrie 2016) in intervalul orar 09:00 – 16:00.

„Suntem pregatiti sa venim in intampinarea celor ce vor finantare. Am facut numeroase simplificari si am reglat multe lucruri pentru ca procesul de depunere sa fie mult mai eficient. Este doar o prima etapa, urmand sa deschidem in cel mai scurt timp si sesiunile pentru alte submasuri,” a decalarat Andras SZAKAL, directorul general AFIR.

Pentru intocmirea documentatiei necesare obtinerii finantarii, solicitantii au la dispozitie Ghidul Solicitantului care poate fi consultat pe site-ul Agentiei, www.afir.info, la sectiunea „Investitii PNDR”, in pagina dedicata fiecarei Submasuri in parte.

Cea mai mare alocare bugetara din aceasta sesiune, de 270 milioane de euro este disponibila pentru „Investitii in exploatatii agricole” (sM 4.1). Alocarea financiara anuala este impartita astfel pe sectoare: vegetal 140 milioane de euro, zootehnic 80 milioane de euro, zona montana 40 milioane de euro si ferma de familie are o alocare de 10 milioane de euro.

Beneficiarii eligibili pentru aceasta submasura sunt persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale/ familiale, societatile comerciale/ agricole, cooperativele agricole si grupurile de producatori, dar si institutele de cercetare.

Investitii eligibile in cadrul sM 4.1 pot fi : constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei; amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat. Valoarea sprijinului poate atinge 2 milioane de euro pe proiect in cazul lanturilor alimentare integrate.

Pentru Submasura 6.1 „Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri”, submasura care a beneficiat de un interes deosebit anul trecut, cei interesati dispun in aceasta sesiune de o alocare bugetara anuala de 161 milioane de euro, din care pentru zona montana sunt disponibile 33 milioane de euro. Intensitatea sprijinului pentru aceasta submasura este de 100%.

Beneficiari eligibili sunt persoane fizice inregistrate si autorizate, asociati unici sau majoritari ai unor SRL-uri, cu varsta maxima de 40 de ani, care isi iau angajamentul de a deveni fermieri activi.

Investitii eligibile sunt toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea in bune conditii a planului aprobat pot fi eligibile indiferent de natura lor.

Planul de Afaceri trebuie sa contina prezentarea situatiei initiale a exploatatiei, prezentarea etapelor si a obiectivelor propuse, prezentarea detaliata a actiunilor. Totodata, tanarul fermier trebuie sa-si stabileasca domiciliul si sediul social in UAT-ul in care este inregistrata exploatatia.

Valoarea sprijinului in cadrul acestei submasuri este 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 SO si 50.000 SO sau 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 SO si 29.999 SO.

Alocarea bugetara disponibila aferenta Submasurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” este de 100 milioane de euro pentru acest an, din care 21 milioane de euro pentru zona montana. Intensitatea sprijinului pentru aceasta submasura este de 100%.

Beneficiarii eligibli sunt fermierii care au drept de proprietate si /sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola, care sunt persoane fizice inregistrate sau autorizate sau au un SRL si care respecta incadrarea in categoria microintreprinderi sau intreprinderi mici.

Investitii eligibile: Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de Afaceri (PA) si activitatea economica desfasurata de beneficiar.

Cheltuielile propuse in PA, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea corecta a planului aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Planul de Afaceri trebuie sa contina prezentarea situatiei initiale a exploatatiei, prezentarea etapelor si a obiectivelor propuse, prezentarea detaliata a actiunilor.

Valoarea sprijinului: 15.000 euro pe o perioada de 3/ 5 ani, in 2 transe, pentru ferme intre 8.000 si 11.999 SO.

Submasurile dedicate cooperarii atat in sectorul agricol, cat si in cel pomicol, dispun de o alocare bugetara totala de 10,5 milioane de euro, impartite astfel: pentru sM 16.4 fondurile disponibile in aceasta sesiune sunt de 7 milioane de euro, iar pentru sM 16.4a sunt de 3,5 milioane de euro. Valoarea sprijinului este de maxim 100.000 euro pentru ambele submasuri, iar Intensitatea sprijinului este de 100%.

Beneficiari eligibili sunt reprezentati de Parteneriatele constituite in baza unui Acord de Cooperare din cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/pomicol, in functie de submasura.

 • Fermieri;
 • Microintreprinderi si intreprinderi mici
 • Organizatii neguvernamentale;
 • Consilii locale;
 • Unitati scolare (inclusiv universitatile de profil), unitatile sanitare, de agrement si de alimentatie publica.

Investitii eligibile sunt sprijinite cheltuielile prevazute in Planul de marketing/ studiu, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din urmatoarele categorii:

 • Studii/ planuri – Elaborarea studiilor si planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piata, conceptul de marketing.
  Pentru aceasta categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%. Acestea reprezinta cheltuieli privind costurile generale ale proiectului si trebuie sa respecte conditiile specifice acestui tip de cheltuieli.
 • Costurile de functionare a cooperarii. Pot fi efectuate dupa semnarea contractului, nu vor depasi 20% din valoarea totala eligibila a proiectului, si pot cuprinde: cheltuieli de transport si de subzistenta ale coordonatorului si partenerilor (diurna), legate de activitatile parteneriatului, conform legislatiei nationale; onorarii ale personalului; cheltuieli legate de inchirierea spatiilor de desfasurare a intalnirilor parteneriatului, inchiriere sediu, achizitie echipamente IT si alte dotari necesare desfasurarii cooperarii. Pentru costurile de functionare a cooperarii intensitatea sprijinului este de 100%.
 • Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare, si pot cuprinde: cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, brosuri, pliante, bannere, promovare platita prin social media si alte retele de publicitate, radio si televiziune.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE