PNDR: Cum sunt selectate proiectele cu fonduri europene pentru pomicultura

Facebook
Twitter

Pentru a-si mari sansele de accesare a fondurilor europene nerambursabile, un pomicultor trebuie sa respecte mai multe principii de selectie, cateva dintre acestea referindu-se la tipul speciei pomicole, precum si la dimensiunea exploatatiei.

Mai exact, punctarea proiectelor depuse in cadrul Submasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole se realizeaza pe baza urmatoarelor principii de selectie, notate in Ghidul solicitantului.

1. Principiul speciei pomicole prioritare

Solicitantul care acceseaza fonduri europene pentru piersic si/sau nectarin si/sau cais va beneficia de cel mai mare punctaj, si anume de 10 puncte. Arbustii fructiferi vor fi notati cu 8 puncte, ciresul cu 6 puncte, iar marul cu 4 puncte.

Punctajul se acorda proportional in situatia in care specia prioritara este majoritara (procentul cel mai mare) din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) in total dimensiune economica a plantatiilor pomicole propuse prin proiect.

2. Principiul dimensiunii fermei

Solicitantul care detine in proprietate si/sau folosinta o exploatatie agricola cu dimensiunea economica de 8.000 – 11.999 SO (productie standard), la data depunerii Cererii de Finantare va beneficia de 5 puncte.

Principiul de selectie nu se aplica formelor asociative (cooperative/societati cooperative si grupuri).

3. Principiul sistemului de cultura prioritar

Punctajul se acorda proportional in situatia in care sistemul de cultura prioritar este majoritar (procentul cel mai mare) din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) in total dimensiune economica a plantatiilor pomicole propuse prin proiect.

  • Sistemul superintensiv si/sau spatii protejate beneficiaza de 10 puncte
  • Sistemul Intensiv – 8 puncte
  • Investitia este destinata sistemului de cultura ecologic – 5 puncte

4. Principiul lanturilor alimentare integrate

Proiecte care combina cel putin doua operatiuni care conduc la realizarea unui lant alimentar integrat dupa cum urmeaza: productie agricola primara – conditionare si/sau procesare si comercializare – 15 puncte.

integrare productie agricola primara – conditionare si/sau procesare si comercializare prin membrii din cadrul OIPA – 10 puncte.

5. Principiul asocierii (investitiile realizate de grupurile de producatori, membrii lor si cooperativele din sectorul pomicol)

  • Grup de producatori sau Cooperativa – 15 puncte
  • Membru al unui grup de producatori recunoscut preliminar, al unui grup de producatori recunoscut sau al unei organizatii de producatori – 10 puncte

6. Principiul proprietatii

Solicitantul detine in proprietate plantatiile pomicole supuse reconversiei si/sau terenul pe care se face infiintarea de plantatii pomicole – 10 puncte.

7. Principiul nivelului de calificare

Administratorul/ Managerul exploatatiei detine calificare in raport cu activitatea prevazuta prin proiect studii superioare – 10 puncte.

In cazul in care acesta detine studii liceale sau postliceale punctajul va fi de 8 puncte.

8. Principiul varstei

Administratorul/Managerul exploatatiei are mai putin de 40 de ani la momentul depunerii Cererii de Finantare – 5 puncte.

9. Principiul reconversiei (investitii care presupun reconversie)

Punctajul se acorda proportional proiectelor care prevad ca si componenta majoritara (peste 50% din valoarea totala eligibila a proiectului) reconversie plantatie pomicola.

Solicitantul acceseaza sprijinul pentru reconversia plantatiilor pomicole – 10 puncte.

10. Principiul economisirii apei, pentru proiectele care prevad investitii de modernizare a sistemelor de irigatii la nivel de ferma, prin prioritizarea investitiilor care tintesc economii mai mari de apa

Proiectele care prevad investitii de modernizare a sistemelor de irigatii la nivel de ferma asigura in urma unei evaluari ex-ante posibile economii de apa >20% – 5 puncte.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE