AFIR

PNDR: criterii de selectie pentru submasura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agricultorii cu varsta pana in 40 ani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile de pana la 50.000 euro prin intermediul submasurii 6.1 – „Instalarea tinerilor fermieri”, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020.

In cadrul acestui articol va prezentam punctual criteriile de selectie ale unui proiect pe masura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri, conform variantei consultative a Ghidului solicitantului.

Evaluarea proiectelor se realizeaza luna pentru proiectele ce au un punctaj estimat (evaluare/prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor. Pentru aceasta submasura pragul minim este de 25 de puncte si reprezinta punctajul minim sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finantare.

Cererile de Finantare care au punctajul estimat (evaluare/pre‐scoring) mai mic decât pragul de calitate lunar nu pot fi depuse in luna respectiva, ci in luna aferenta pragului de calitate in care acestea se incadreaza.

Este important ca inainte de depunerea Cererii de Finantare, solicitantul sa identifice, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) si sa il mentioneze in Cererea de Finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar” si in Planul de Afaceri si sectiunea III – Descrierea principiilor de selctie indeplinite.

Proiectele al caror punctaj va scadea in urma evaluarii AFIR sub pragul de calitate corespunzator lunii/ trimestrului/ respectiv, vor fi declarate neconforme si nu vor mai intra in procesul de selectie. Solicitantii vor putea redepune proiectele o singura data in cadrul sesiunii continue de depunere.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate in acord cu criteriile de selectie mentionate mai jos.

Scorul se calculeaza in baza urmatoarelor principii de selectie:

Principiul sectorului prioritar care vizeaza sectoarele: zootehnic (bovine, apicultura, ovine si caprine) si vegetal (legumicultura, inclusiv producere de material saditor, pomicultura si producere de samânta)

A) Sector vegetal

 • Legumicultura (se refera atât la legumele in câmp cât si la cele in spatii protejate, inclusiv ciupercariile din spatiile climatizate), inclusiv producere de material saditor/samânta de legume – 30 puncte
 • Producere de samânta /material saditor, inclusiv pentru pepiniere pomicole si viticole – exceptând cele pentru legumicultura – 25 puncte
 • Pomicultura, exceptând pepinierele pomicole – 20 puncte

B) Sector zootehnic

 • Bovine (sunt incluse si bubalinele) – 30 puncte
 • Apicultura – 25 puncte
 • Ovine si caprine – 20 puncte

Principiul comasarii exploatatiilor având in vedere numarul exploatatiilor preluate integral

 • Solicitantul preia integral minim trei exploatatii agricole – 15
 • Solicitantul preia integral doua exploatatii agricole – 10
 • Solicitantul preia integral cel putin o exploatatie agricola – 5

Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol

 • Solicitantul a absolvit cu diploma de studii superioare in domeniul agricol – 25
 • Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale in domeniul agricol – 20
 • Formare profesionala care confera un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate si anume, prin studii/ curs de calificare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara de cel putin Nivel 1 de calificare profesionala, conform legislatiei aplicabile la momentul acordarii certificatului de calificare profesionala – 10

Principiul potentialului agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate

 • Proiectul este implementat intr-o zona cu potential ridicat (conform studiului ICPA -anexat) – 25
 • Proiectul este implementat intr-o zona cu potential mediu (conform studiului ICPA anexat) – 20

Principiul raselor/ soiurilor autohtone

 • Solicitantul isi propune prin proiect sau demonstreaza ca detine/ dezvolta la nivelul exploatatiei agricole si prevede in cadrul Planului de Afaceri ca va pastra / dezvolta nucleul de rase (rasele vor fi certificate si se vor regasi in Registrul genealogic al raselor), respectiv soiuri autohtone (conform Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din România elaborat de catre ISTIS) pe toata durata de implementare si monitorizare a proiectului – 5 puncte

Punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) se va face pe propria raspundere a solicitantului. Punctajul minim pentru aceasta submasura este de 25 puncte.

Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze in cadrul Planului de Afaceri si pentru care a primit punctaj la selectie, devin conditii obligatorii pentru mentinerea sprijinului si pe toata perioada Contractului de Finantare (perioada de implementare si monitorizare a proiectului).

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de: 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 S.O. si 50.000 SO sau 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 S.O. si 29.999 SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de Finantare si 25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a Planului de Afaceri, fara a depasi trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea contractului de finantare. Acordarea sprijinului va fi proportionala cu gradul de indeplinire a Planului de Afaceri.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE