PNDR: conditii de eligibilitate pentru accesa fondurilor europene dedicate activitatilor neagricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pe langa banii europeni dedicati sectorului agricol, fermierii si antreprenorii din zonele rurale au posibilitatea sa acceseze si fonduri europene dedicate activitatilor neagricole. Sprijinul nerambursabil in acest caz este de 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism sau de 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati.

Conform Ghidului solicitantului, aferent Submasurii 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale, conditiile de eligibilitate sunt urmatoarele:

– Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;

– Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de afaceri pentru desfasurarea activitatilor neagricole;

– Activitatea/activitatile propusa/propuse prin proiect trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin submasura 6.2.

– Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural iar activitatea propusa prin proiect va fi desfasurata in spatiul rural.

Prin exceptie sunt eligibile entitatile care desfasoara activitati agricole in mediu urban si initiaza o activitate neagricola in spatiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activitatii agricole putand fi mentinute in mediul urban.

– Implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

Perioada de implementare a proiectului (a planului de afaceri) este de maximum 57 de luni de la incheierea contractului de finantare pana la data depunerii dosarului celei de-a doua transe de plata. Data deciziei de acordare a sprijinului reprezinta data semnarii Contractului de Finantare.

Perioada de monitorizare a proiectului este de 3 ani de la data efectuarii ultimei plati efectuate de catre Autoritatea Contractanta.

Planul de afaceri se completeaza utilizand Anexa „Planul de afaceri” de la Cererea de finantare si va include cel putin urmatoarele:

  • Titlul proiectului, data intocmirii acestuia;
  • Prezentarea situatiei economice initiale a solicitantului (de ex. datele solicitantului, aria de cuprindere a activitatii, forma juridica a solicitantului, abilitati profesionale, istoricul intreprinderii, facilitati de productie, dotarea);
  • Prezentarea etapelor pentru dezvoltarea noilor activitati ale solicitantului (planificarea indeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde si norme europene legate de protectia muncii si de mediu);
  • Prezentarea obiectivelor – (general, obligatoriu de indeplinit si cele specifice) – care se intentioneaza a fi atinse prin realizarea investitiilor propuse prin planul de afaceri;
  • Prezentarea detaliata a actiunilor si resurselor aferente (materiale, umane si financiare) necesare pentru atingerea obiectivelor si dezvoltarea activitatilor beneficiarului, cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea, care sa contribuie la dezvoltarea activitatilor intreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilitati/competente ale angajatilor.
  • Obiectivul obligatoriu de indeplinit consta in dovada desfasurarii activitatilor comerciale in cadrul proiectului: documente aferente productiei/serviciilor comercializate sau a activitatilor prestate. Pentru acest obiectiv solicitantul stabileste un procent de comercializare a productiei/serviciilor de minimum 30% din valoarea primei transe de plata. Acesta trebuie realizat pana cel tarziu la depunerea celei de-a doua cereri de plata.

Prin actiunile propuse in Planul de afaceri trebuie sa se asigure fezabilitatea proiectului si continuitatea activitatii dupa incetarea acordarii sprijinului, pe toata perioada de executie si monitorizare a proiectului.

La depunerea celei de-a doua cereri de plata, beneficiarul trebuie sa faca dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin realizarea procentului stabilit pentru obiectivul obligatoriu de indeplinit. Cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri.

Sprijinul nerambursabul va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel: 70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de finantare si 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Contractuluide finantare. Sprijinul va fi in valoare de: 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism sau de 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE