septembrie 24, 2021

PNDR: cine poate beneficia de fonduri europene pentru activitati neagricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Incepand cu 3 mai, fermierii si antreprenorii au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile pentru activitati neagricole in zonele rurale, sprijinul nerambursabil fiind de 70.000 Euro pe proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism.

Cei care pot beneficia de aceste fonduri sunt in primul rand fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA). De asemenea, in categoria solicitantilor eligibili sunt si micro-intreprinderile si intreprinderile mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole
pe care nu le-au mai efectuat pâna la data aplicarii pentru sprijin, precum si micro-intreprinderile si intreprinderile mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pâna in momentul depunerii acesteia (start-ups).

Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atât cele existente cât si cele nou infiintate (start-up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa-si desfasoare activitatea in spatiul rural (atât sediul social, cât si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural). Numai punctele de lucru aferente activitatilor agricole pot fi amplasate si in mediul urban. Sunt eligibili in cadrul submasurii 6.2, numai solicitantii inscrisi la ONRC.

Este eligibil pentru finantare solicitantul care propune realizarea de activitati aferente a unui cod CAEN pâna la maximum 5 (cinci) coduri CAEN inregistrate la Registrul Comertului, autorizate/ neautorizate in conditiile Legii nr. 359/2004. In cazul in care prin proiect sunt propuse activitati aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN) , cu valori diferite ale sprijinului public nerambursabil (50.000 euro, respectiv 70.000 euro), proiectul va primi spijinul cel mai mic. Totodata, in cazul in care prin proiect sunt propuse activitati aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale punctajelor de selectie, se va acorda punctajul cel mai mic.

Pentru a fi eligibili solicitantii care la data depunerii Cererii de finantare aveau autorizat/ autorizate codul/ codurile CAEN propus/ propuse prin proiect, au obligatia de a depune o Declaratie intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care solicita finantare.

Nu sunt eligibili solicitantii ai caror asociati/actionari detin parti sociale in cadrul altor intreprinderi care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/ acelorasi cod/ coduri CAEN autorizat/ autorizate la ONRC, ca cel/ cele propus/ propuse prin Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN complementare acestuia/ acestora, autorizate.

Nu sunt eligibili solicitantii in cadrul carora se regasesc asociati/ actionari – persoane fizice rude de gradul I sau care sunt sot/sotie cu asociati/actionari in cadrul altei intreprinderi care solicita in cadrul aceleiasi sesiuni sau au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin submasura 6.2 si prin Masura 19 “Dezvoltarea locala LEADER”- submasura 19.2 „Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala”pentru aceleasi tipuri de activitati sau activitati complementare.

In acest sens solicitantii vor declara ca nu se afla in aceasta situatie (bifa in Sectiunea F – a Cererii de finantare). Sprijinul financiar forfetar pentru infiintarea de activitati neagricole poate fi accesat o singura data prin sM 6.2 sau prin Masura 19 „Dezvoltarea locala LEADER” – Submasura 19.2 „Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” cu conditia ca asociatii/actionarii solicitantului sa nu detina aceasta calitate in cadrul altor intreprinderi care au beneficiat de sprijin nerambursabil forfetar prin aceste submasuri.

In situatia solicitantilor cu asociati/ actionari comuni doar un singur solicitant poate fi eligibil, o singura data, pentru sprijin financiar nerambursabil forfetar in cadrul sub-masurilor 6.2 si 19.2 „Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” (pentru sprijin nerambursabil forfetar, asimilat submasurii 6.2).

In cadrul unei sesiuni anuale un singur membru al unei gospodarii agricole poate solicita sprijin pe sM 6.2. Un singur membru al unei gospodarii agricole poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe sM 6.2 pe intreaga perioada de programare 2014-2020. (bifa in Sectiunea F – a Cererii de finantare).

In cadrul SM 6.2, solicitantul trebuie sa aiba capital 100% privat.

Solicitantii eligibili trebuie sa se incadreze in categoria:

  • Micro-intreprindere – maximum 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 2 milioane euro, echivalent in lei;
  • Intreprindere mica – intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 10 milioane euro, echivalent in lei.

Dovada incadrarii in categoria de micro-intreprindere sau intreprindere mica se face in baza Declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si a Calculului pentru intreprinderile partenere sau legate, completate in conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin intermediul ONRC, Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora.

In vederea identificarii relatiei in care se afla intreprinderea solicitanta cu alte intreprinderi, raportata la capitalul sau la drepturile de vot detinute ori la dreptul de a exercita o influenta dominanta, se vor respecta prevederile art.41 din Legea nr. 346/2004.

Pentru o intreprindere nou infiintata, numarul de salariati este cel declarat in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si poate fi diferit de numarul de salariati prevazut in proiect. Se va verifica conditia de intreprinderi legate sau partenere sau autonoma pentru incadrarea in categoria de micro-intreprindere sau intreprindere mica.

Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel: 70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de finantare si 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Contractuluide finantare.

Sprijinul va fi in valoare de 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism si de 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE