PNDR: cine poate accesa fonduri europene prin submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Una dintre cele mai populare masuri de finantare prin PNDR este fara indoiala 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, submasura prin intermediul careia fermierii pot accesa de la 100.000 euro/proiect, pentru achizitiile simple ale fermelor mici, si pana la 2.000.000 euro pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate.

Solicitantiii eligibili pentru sprijinul acordat prin submasura 4.1 sunt fermierii definiti conform Regulamentului (CE) 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei, cu exceptia teritoriului unde se implementeaza Instrumentul Teritorial Integrat (Anexa 13 la GS), si care desfasoara o activitate agricola.

Restrictia pentru aplicarea pe sM4.1 national se aplica fermierilor din teritoriul ITI (Anexa 13.) adica cei care amplaseaza investitia propusa prin proiect pe teritoriu ITI (deoarece sunt eligibili pentru apelul dedicat ITI).

De asemenea, fermierii din teritoriul ITI care vizeaza prin proiect achizitia de masini si utilaje agricole si au peste 50% din terenurile agicole ale exploatatiei in teritoriul ITI, nu pot aplica pe apelul national, ci doar pe apelul dedicat teritoriului ITI, se arata in Ghidul solicitantului aferent submasurii 4.1.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

– Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare);

– Intreprindere individuala (infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare);

– Intreprindere familiala (infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare);

– Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

– Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

– Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

– Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

– Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

– Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);

Institute de cercetare – dezvoltare, precum si centre, statiuni si unitati de cercetaredezvoltare si didactice, inclusiv universitati avand in subordine statiuni de cercetare-dezvoltare si didactice (definite potrivit legislatiei nationale in vigoare privind organizarea si functionarea acestora) din domeniul agricol cu personalitate juridica, de drept public sau privat, (infiintate in baza Hotararii de Guvern de infiintare si functionare specifice, in cazul celor de drept public, si in baza statutului de functionare, in cazul celor de drept privat) – doar pentru unitatile de productie agricola inregistrate la APIA.

In cazul statiunilor de cercetare-dezvoltare si didactice aflate in subordinea Universitatilor cu profil agricol, se va avea in vedere ca in cadrul proiectului sa se detalieze si sa se ia in calcul doar activele unitatii vizate de investitie si nu activele Universitatii (ex. – calculul dimensiunii economice).

  • Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificarile si completarile ulterioare);
  • Composesorate, obsti si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (mentionate in Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu modificarile si completarile ulterioare);
  • Societate cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificarile si completarile ulterioare, iar investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri);
  • Cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, iar investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri.
  • Grup de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.

In conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcarii intre fonduri, Grupurile de Producatori recunoscute preliminar din sectorul legume-fructe nu sunt eligibile pentru finantare prin PNDR (Pilonul II) deoarece sunt finantate din FEGA (Pilonul I).

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:

  • sa fie persoana fizica autorizata si sa desfasoare activitati economice/intreprindere individuala/ intreprindere familiala/ persoana juridica romana;
  • sa actioneze in nume propriu;
  • sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului

Tara noastra are alocata prin PNDR 2014 – 2020 o suma totala de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro reprezinta fondurile europene atribuite tarii noastre, iar 1,347 miliarde de euro reprezinta contributia nationala.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE